Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Uppföljningar

Kommunens ekonomi och verksamhet följs upp regelbundet under året och jämförs med budget. Uppföljningen ska visa om budgeten följs och hur verksamheten utvecklas.

Om ekonomin inte följer den tilldelade budgetram måste verksamheten anpassas. Kommunfullmäktige har beslutat om budgetstyrprinciper om det.

Delårsuppföljning mars

Efter mars görs årets första uppföljning av ekonomi och verksamhet till kommunfullmäktige. Uppföljningen fokuserar på ekonomin, men nämnderna rapporterar även om det finns något mål som kanske inte kommer att uppnås.

Delårsbokslut augusti

Efter augusti gör delårsbokslut som är nästan lika innehållsrik som en årsredovisning. Resultat per augusti redovisas för både ekonomi och verksamhet med måluppfyllelse. En prognos för årets utfall ingår också.

Sidansvarig: Carin Homann

2018-09-21

Kommun och politk

Klicka för support
Stäng supportfönster