Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

 Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Uppföljningar

Kommunens ekonomi och verksamhet följs upp regelbundet under året och jämförs med budgeten. I budgeten har kommunfullmäktige bestämt vilka mål kommunen ska uppnå och vilka resurser nämnderna ska få i form av ram för driftbudget och investeringsbudget.

Nämnderna beslutar om mål för sina verksamheter och hur resurserna ska fördelas mellan nämndens verksamheter.

Uppföljningarna som görs, ska visa om budgeten följs, hur verksamheten utvecklas och om målen nås.

Om ekonomin inte följer den tilldelade budgetramen måste verksamheten anpassas. Kommunfullmäktige har beslutat om ekonomistyrprinciper om det.

Förutom regelbundna skriftliga uppföljningar av ekonomi och verksamhet sker uppföljning i form av dialog enligt kommunens styrmodell.

Delårsuppföljning mars

Efter mars görs årets första uppföljning av ekonomi och verksamhet till kommunfullmäktige.

Delårsbokslut augusti

Efter augusti görs delårsbokslut som är nästan lika innehållsrik som en årsredovisning. Resultat per augusti redovisas för både ekonomi och verksamhet med måluppfyllelse. En prognos för årets utfall ingår också.

Sidansvarig: Kommunledningsförvaltningen

Kommun och politk

Klicka för support
Stäng supportfönster