Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Uppföljningar

Kommunens ekonomi och verksamhet följs upp regelbundet under året och jämförs med budgeten. I budgeten har kommunfullmäktige bestämt vilka mål kommunen ska uppnå och vilka resurser nämnderna ska få i form av ram för driftbudget och investeringsbudget.

Nämnderna beslutar om mål för sina verksamheter och hur resurserna ska fördelas mellan nämndens verksamheter.

Uppföljningarna som görs, ska visa om budgeten följs, hur verksamheten utvecklas och om målen nås.

Om ekonomin inte följer den tilldelade budgetramen måste verksamheten anpassas. Kommunfullmäktige har beslutat om ekonomistyrprinciper om det.

Förutom regelbundna skriftliga uppföljningar av ekonomi och verksamhet sker uppföljning i form av dialog enligt kommunens styrmodell.

Delårsuppföljning mars

Efter mars görs årets första uppföljning av ekonomi och verksamhet till kommunfullmäktige.

Delårsbokslut augusti

Efter augusti görs delårsbokslut som är nästan lika innehållsrik som en årsredovisning. Resultat per augusti redovisas för både ekonomi och verksamhet med måluppfyllelse. En prognos för årets utfall ingår också.

Sidansvarig: Kommunledningsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster