Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Ekonomi

Kommunens uppgift är att ansvara för olika gemensamma verksamheter till nytta för kommunmedborgarna. Kommunen får skatteintäkter, olika bidrag från staten och får ta ut avgifter för att finansiera verksamheten.Här finns också kommunens budget och årsredovisningar.

Budgeten är ett mycket viktigt styrinstrument för den kommunala verksamheten. Den talar om hur de ekonomiska resurserna ska fördelas på de olika verksamheterna och vilka mål som ska uppnås i verksamheten. Budgeten får inte visa ett negativt resultat.

Under året görs återkommande uppföljningar av ekonomi och verksamhet för att se till att budgeten följs. Årets avslutas med en årsredovisning som talar om vad som har åstadkommits under året och det ekonomiska resultatet.

Sidansvarig: Kommunledningsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster