Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Kommunfullmäktiges sammanträde 26 februari - i korthet

Årets första sammanträde för Kommunfullmäktige genomfördes 26 februari med den nya starttiden klockan 17.00. Under sammanträdet beslutades bland annat om en ny avgiftsmodell inom hemtjänsten, kommunalt partistöd för 2024 och en vattentjänstplan. Under mötet besvarades också inkomna medborgaförslag och en interpellation om Bålstapolarna.

Kommunfullmäktiges sammanträde i korthet publiceras efter protokollet är justerat. Sammanträdet direktsändes och du har möjlighet att se sändingen i efterhand. Alla handlingar och länken till mötet hittar du på sidan Kommunfullmäktige.

Fem medborgarförslag besvarades

Flera medborgarförslag besvarades under sammanträdet. Förslagen handlade bland annat om elljusspår i Skokloster, ändra villkor för medborgarförslag, och tillåta parkering för moped klass 1 och MC vid Kalmarsandsbadet.
Du kan läsa besluten i protokollet Pdf, 469.1 kB. från sida 19 och framåt.

Ny avgiftsmodell för hemtjänsten

Kommunfullmäktige beslutade att en ny avgiftsmodell för hemtjänsten ska införas och att en utvärdering av höjningen ska redovisas under vård- och omsorgsnämndens första sammanträde år 2025. Inför beslutet gjordes en presentation om bland annat hur mycket hemtjänstavgiften är nationellt, i länet och i Håbo.

Den nya avgiftsmodellen innebär att hemtjänstavgiften utgår från hur många timmar hemtjänst den enskilde får. Det avgiftsutrymmet* som bestämmer vilken avgift som ska betalas. Den högsta avgiften för omvårdnad och service är en statligt bestämd maxtaxa, som i år är 2575 kronor per månad, vilket innebär att ingen betalar mer än den summan oavsett antal timmar hemtjänst. I samband med att den nya modellen införs tas den nuvarande modellen med sex nivåer bort. Förändringen är en del av Håbo kommuns arbete med att skapa en äldreomsorg som är långsiktigt hållbar med en ekonomi i balans.

*Avgiftsutrymmet är det belopp som återstår av inkomsten när förbehållsbeloppet (minimibeloppet och boendekostnad/hyra) räknats av.

Till tidigare nyhet: Avgifter inom hemtjänsten - förslag om ny avgiftsmodell

Kommunfullmäktige beslutar att betala ut partistöd för 2024

Partistödet beräknas med hjälp av inkomstbasbeloppet. Varje parti erhåller ett grundstöd om 40 % av detta belopp och därefter ett mandatstöd med 30 % av inkomstbasbeloppet per mandat. 2024 års inkomstbasbelopp är 76 200 kronor. Det kommunala partistödet regleras av kommunallagen och av reglerna för partistöd i Håbo kommun.
Du hittar beslut om partistöd i protokollet på sidan 30 Pdf, 469.1 kB..

Vattentjänstplan 

Kommunfullmäktige beslutade under sammanträdet att anta vattentjänstplanen. 
I samband med ny lagstiftning i Vattentjänstlagen (LAV2006:412) fick samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag av kommunstyrelsen att ta fram en vattentjänstplan. Vattentjänstplanen har arbetats fram ur den tidigare VA-planen (Plan för vatten och avlopp) och ställdes ut på samråd under sommaren 2023. Vattentjänstplanen beskriver kommunens långsiktiga planering av hur behovet av allmänna vattentjänster ska tillgodoses.

Du kan läsa beslutet i protokollet på sida 35 Pdf, 469.1 kB. och handlingarna på sida 521 i kallelsen Pdf, 138.4 MB. till ärendet.

Sidansvarig: Kommunledningsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster