Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Det här gör Håbo kommun för att skapa trygghet i kommunen

Just nu är det mycket uppmärksamhet på vad som händer i Bålsta centrum. Det är flera personer som upplever att de är oroliga och känner sig otrygga och många undrar också vad kommunen gör i detta. Håbo kommun tar människors oro på stort allvar och vill att alla som bor och vistas i kommunen ska känna sig trygga. Därför vill vi också berätta om vad vi gör i arbetet med att skapa ett ännu tryggare Bålsta centrum.

Många av kommunens olika verksamheter arbetar på olika sätt för en trygg och säker kommun. När det gäller ungdomar är det främst skolan, socialtjänsten och kultur- och fritidsförvaltningen som verkar för att ge barn och ungdomar en så bra start i livet som möjligt.

Ökad närvaro, fritidsgård och samverkan

En viktig del är ökad närvaro av vuxna i centrum. Därför öppnade Håbo kommun en fritidsgård i centrum i december 2019. Det är en gemensam plats för ungdomar att vara på där det finns vuxna som jobbar nära ungdomarna, men som också sätter gränser och lyssnar. Ungdomar får möjlighet att göra praktik på fritidsgården för att känna sig inkluderade, delaktiga och att det verkligen är ”deras lokal”.

De vuxna på fritidsgården samarbetar dagligen med kommunens ungdomscoacher och Bålstapolarna som består av ungdomar mellan 16 och 20 år tillsammans med två arbetsledare. Bålstapolarna arbetar brotts- och drogförebyggande i hela kommunen för att det ska vara en trygg plats för alla. De möter ungdomar, är goda förebilder och skapar goda relationer. En kväll i veckan ansvarar Bålstapolarna för verksamheten på fritidsgården och två helgkvällar i månaden möter de ungdomar runt om i hela kommunen.

Kommunens ungdomscoacher bygger relationer och samtalar med ungdomar för att ge hopp och stöd. Vid behov kan de stödja ungdomar som behöver hjälp att komma tillbaka in i en fungerande skolgång eller ut i arbetslivet.

Skolan är en viktig del i barns och ungdomars liv. Den ska förebygga och skapa delaktighet för eleverna och åtgärda när något går snett.

Elevhälsan i Håbo kommun har en hög kompetens. Här finns kuratorer, skolsköterskor, skolpsykologer samt specialpedagoger. Elevhälsan ska stötta, förebygga och främja elevers hälsa och utveckling och den är alltid delaktig för elever och elevgrupper inom våra skolor. Skolan samverkar alltid med berörda vårdnadshavare.

Medborgarlöfte och nära samarbete med polis, väktare och centrumledning

Varje år skriver Håbo kommun och polisen ett gemensamt medborgarlöfte. I Medborgarlöftet mellan Håbo kommun och Polisen har vi kommit överens om att prioritera arbetet med trygghet i Bålsta centrum under 2020. Vi uppmanar också personer att anmäla till polisen om man ser eller själv blir utsatt för brott. Tillsammans kan vi göra hela Håbo kommun till en plats som känns trygg och säker för alla.

Läs mer hur Håbo arbetar med trygghet och säkerhet

Sidansvarig:

 

Klicka för support
Stäng supportfönster