Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Informationsärende om Agenda2030 för hållbar utveckling i Håbo kommun

På kommunfullmäktiges sammanträde den 22 februari var informationsärendet om Agenda2030 och hållbar utveckling i kommunen ett av ärendena på dagordningen. Genom informationsärendet fick fullmäktiges förtroendevalda information om arbetet och vad som har genomförts.

I ärendet finns det information om kommunens arbete med Agenda2030, Glokala Sverige, hållbarhetsstrategin och hållbarhetslöftena.

Det är mycket viktigt att vi ger våra förtroendevalda kontinuerlig information hur arbetet med Agenda 2030 fortskrider i kommunen. Hållbarhetsstrategin och hållbarhetslöftena är viktiga projekt som vi aktivt arbetar med. Det är en stor del i kommunens miljö- hållbarhetsarbete, säger Anna Atterlöf, tillförordnad plan- och exploateringschef och miljöstrateg.

Agenda 2030, Glokala Sverige och kommunens arbete

I arbetet med Agenda 2030 har kommunledningen har tillsatt en beredningsgrupp och arbetet startade förra året. Arbetsgruppen uppdrag är att prioritera, utveckla, initiera och säkerställa att Håbo kommuns hållbarhetsarbete utgår från Agenda 2030, att det genomsyrar och är en självklar del av samtliga verksamheter. Deltagare i beredningsgruppen är representanter från samtliga förvaltningar och bolag.

För att stärka arbetet med hållbar utveckling deltar Håbo kommun i Glokala Sverige som är ett kommunikations- och utbildningsprojekt med syftet att sprida kunskap och engagemang kring Agenda 2030.

Vid en utbildningsdag som Glokala Sverige anordnade i Håbo november 2019 överlämnade Svenska FN-förbundet en stafettpinne för Agenda 2030 och de globala målen till Håbo kommuns kommundirektör.

För att uppmuntra och uppmärksamma det arbete som utförs internt och externt kopplat till Agenda 2030 och de globala målen är planen att denna stafettpinne ska varandra vidare internt till kommunens förvaltningar och bolag men även externt till företag och organisationer. Syftet med att skicka runt en stafettpinne för Agenda 2030 och de globala målen är även att höja kunskapen hos kommunens anställda samt medborgare om Agenda 2030 och deras roll i att uppfylla målen.

Klicka här för att läsa mer om Agenda 2030

Hållbarhetsstrategin och kommunens arbete

Förra året, år 2020, togs det fram ett förslag till hållbarhetsstrategi för Håbo kommun. Dialog har skett under våren och remiss under hösten 2020 där alla som vill har kunnat lämna sina synpunkter på förslaget.

Strategin är tänkt att gälla för kommunen geografiskt, men även för kommunens organisation. Hållbarhetsstrategin är en revidering av miljöstrategin från 2015.

Arbete för ett antagande av strategin under 2021 pågår.

Klicka här för att läsa utkastet till Hållbarhetsstrategi Pdf, 3.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Hållbarhetslöftena och kommunens arbete

För att stärka och synliggöra genomförandet av kommunens miljö- och hållbarhetsarbete har Håbo kommun tecknat hållbarhetslöften. Själva undertecknandet arrangerar Länsstyrelsen i Uppsala län som bjuder in aktörer i länet att teckna hållbarhetslöften.

Håbo kommun har år 2020 tecknat hållbarhetslöften för biologisk mångfald och ekosystemtjänster. År 2019 tecknades hållbarhetslöften för minskad klimatpåverkan. Håbohus har även tecknat hållbarhetslöften och förra året tecknade även två företag i Håbo hållbarhetslöften för första gången.

Klicka här för att läsa mer om hållbarhetslöftena

Sidansvarig:

 

Klicka för support
Stäng supportfönster