Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Håboborna nöjda med sin kommun

Håbo är en bra plats att bo på. Det anser 93,6 procent av kommunens invånare enligt SCB:s medborgarundersökning 2021. 59,5 procent kan även rekommendera andra att flytta till Håbo. I undersökningen har invånarna fått tycka till om sin kommun och dess verksamheter.

Håboborna är mer nöjda med sin hemkommun än snittet för de deltagande kommunerna i undersökningen, som ligger på 91,9 procent.

På frågan ”Kommunen sköter sina olika verksamheter bra” var 71,4 procent positiva till hur kommunen sköts. Särskilt nöjd är man med kommunens skötsel av gator och vägar, gång- och cykelvägar samt återvinningscentralen. Minst nöjda är invånarna med arbetet med att främja det lokala kulturlivet, utbud och tillgång till idrotts- och motionsanläggningar ute och inne samt kommunens utbud av laddningsstationer till elfordon.

Måste bli bättre på insyn och inflytande

När det gäller insyn och inflytande visar undersökningen ett stort utvecklingsområde för kommunen. På frågan ”invånarnas möjlighet till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter är bra”, angav enbart 5,6 procent ett positivt svar, att jämföras med deltagande kommuners snitt på 19,5 procent. Invånarnas upplevelse är att det är svårt att påverka både hur de kommunala verksamheterna fungerar och de politiska beslut som fattas. På frågan ”Beslut som fattas i kommuner upplevs vara transparanta” var enbart 8 procent positiva, jämfört med snittets 24 procent.

Medborgarundersökningen är ett viktigt verktyg för oss i kommunen i vårt förbättringsarbete eftersom vi får en direkt återkoppling från Håboborna hur vi sköter vårt uppdrag. Resultaten kommer nu att analyseras djupare och de områden som behöver prioriteras kommer vi att lyfta in i vårt kvalitets- och målarbete för kommande år, säger tillförordnande kommundirektör Marie Lundqvist.

Om undersökningen

Statistiska Centralbyrån erbjuder årligen kommuner att delta i SCB:s medborgarundersökning. Denna gång har 1 200 Håbobor från 18 år slumpmässigt valts ut att besvara undersökningen under hösten 2021. Av dessa har 37 procent svarat. Totalt deltog 161 kommuner i 2021 års undersökning.

Senast undersökningen genomfördes i kommunen var 2019, men är sedan dess omgjord. Det är därför inte möjligt med en jämförelse mellan åren. Medborgarundersökningen är en attitydundersökning och bör ses tillsammans med andra undersökningar för att få en helhetsbild av hur invånarna ser på kommunen och den kommunala servicen.

Medborgarundersökningen Länk till annan webbplats.

Sidansvarig:

 

Klicka för support
Stäng supportfönster