Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Medborgarundersökning

Tillsammans kan vi göra en bra kommun bättre. För att kunna göra det så är det viktigt att veta vad du som invånare tycker om Håbo kommun som en plats att leva och bo på.

Hur bedömer du skola, äldreomsorg, vägar och kommunikationer? Hur ser du på din möjlighet till inflytande i kommunen? Kan du påverka utvecklingen? Det är några exempel på frågeställningar i en enkät som skickas ut till ett urval kommuninvånare varje år.

Statistiska Centralbyrån (SCB) genomför undersökningarna i samarbete med Håbo kommun. Medborgarundersökningar har vi gjort varje år sedan 2006. Du kan läsa resultaten av dessa nedan.

Analys

Resultaten analyseras med SCB:s analysmodell som på ett tydligt sätt visar faktorer/verksamheter som i första hand bör förbättras för att få nöjdare invånare vad det gäller:

  • Nöjd-Medborgar-Index
    Medborgarnas betyg på kommunens verksamhet.
  • Nöjd-Region-Index
    Medborgarnas betyg på regionen/kommunen som en plats att bo och leva i.
  • Nöjd-Inflytande-Index
    Medborgarnas betyg på det inflytande de har på kommunens verksamheter och beslut.

Så går det till

Insamlingen genomförs via post- och webbenkäter. Postenkäten skickas till ett urval av 1200 invåna­re i åldrarna 18–84 år. På postenkäten trycks inloggningsuppgifter som kan använ­das för att besvara enkäten via Internet. Webbenkäten finns även tillgänglig på engelska och finska.

SCB:s medborgarenkät 2017

Rapporten visar bättre resultat för kommunens gator och vägar än övriga deltagande kommuner. Håbo kommun får annars lägre betyg än övriga. Störst skillnad syns inom områden som trygghet, kultur, bemötande och tillgänglighet samt förtroende. Förbättringar upplevs inom områdena äldreomsorg, gång- och cykelvägar, gator och vägar, miljöarbete, renhållning och sophämtning samt vatten och avlopp. I övrigt är bedömningen oförändrad eller lägre än 2016.

Läs hela rapporten för 2017 här.

SCB:s medborgarenkät 2016

Rapporten visar på oförändrat eller marginellt försämrat betyg för de flesta verksamheter och områden. Inom de flesta områden ligger dock Håbo kommun fortfarande i samma betygsnivå eller marginellt under övriga deltagande kommuner.

Läs hela rapporten för 2016 här.

SCB:s medborgarenkät 2015

Rapporten visar på oförändrat eller marginellt försämrat betyg för de flesta verksamheter och områden. Inom de flesta områden ligger dock Håbo kommun fortfarande i samma betygsnivå som övriga deltagande kommuner.

Läs hela rapporten för 2015 här.

SCB:s medborgarenkät 2014

Rapporten visar på oförändrat eller marginellt försämrat betyg för de flesta verksamheter och områden. Inom de flesta områden ligger dock Håbo kommun fortfarande i samma betygsnivå som övriga deltagande kommuner.

Läs hela rapporten för 2014 här.

SCB:s medborgarenkät 2013

Rapporten visar på förbättrat betyg för de flesta verksamheter och områden. Håbo har även fått bättre betyg för de flesta områdena än övriga deltagande kommuner.

Läs hela rapporten för 2013 här.

SCB:s medborgarenkät 2012

En första analys av vårens medborgarenkät genomförd av Statistiska centralbyrån (SCB) visar en positiv utveckling av invånarnas syn på de kommunala verksamheterna och möjligheterna till inflytande i kommunen.

Läs hela rapporten för 2012 här.

SCB:s medborgarenkät 2010

Håboborna ger Håbo kommuns verksamheter betyget godkänt. Det framgår av en medborgarundersökning som genomfördes under hösten.

Läs hela rapporten för 2010 här.

SCB:s medborgarenkät 2009

Resultaten visar på förbättringar för grundskola, äldreomsorg och kultur jämfört med föregående undersökning. Arbetsmöjligheterna har försämrats. Förtroendet för politikerna är fortsatt lågt.

Läs hela rapporten för 2009 här.

SCB:s medborgarenkät 2008

Läs hela rapporten för 2008 här.

SCB:s medborgarenkät 2006

Höga betyg för kommunens arbete med Gator och vägar, Gång- och Cykelvägar, Fritid och idrott, Miljöarbete

Läs hela rapporten för 2006 här.

Sidansvarig: Annelie Högsund

2018-07-18

Kommun och politk

Klicka för support
Stäng supportfönster