Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

SCB:s medborgarundersökning 2015

Rapporten visar på oförändrat eller marginellt försämrat betyg för de flesta verksamheter och områden. Inom de flesta områden ligger dock Håbo kommun fortfarande i samma betygsnivå som övriga deltagande kommuner.

Fakta om undersökningen

Under våren fick ett urval av 1 200 håbobor i åldrarna 18–84 år möjligheten att ge sina synpunkter på kommunens verksamheter genom att svara på en enkät. Undersökningen genomfördes med hjälp av Statistiska centralbyrån, SCB. Lite färre än hälften av dessa valde att svara på enkäten som innehöll frågor inom tre olika områden;

  • Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på?
  • Vad tycker du om kommunens verksamheter?
  • Hur ser du på möjligheterna till inflytande?

De övergripande resultaten redovisas som betygsindex, vilka kan variera från 0 till 100. Ju högre värdet är, desto bättre betyg har kommunens medborgare gett Håbo kommun. Betygen jämförs mot övriga kommuner

Att bo och leva i Håbo kommun

Kommunikationer (gång- och cykelbanor, kollektivtrafik, förbindelser för längre resor och bilresor) får genomgående högt betyg, högre än riksgenomsnittet. Områden som kommunen bör satsa mer på enligt undersökningen är bostäder och fritidsmöjligheter. Jämfört med förra årets medborgarundersökning har bostäder fått lägre betyg och kommersiellt utbud fått högre betyg. Det sammanfattande betyget för området är 59. Det är inte en säkerställd förändring jämfört med våren 2014 då betyget var 60. Genomsnittsresultatet för samtliga 133 deltagande kommuner är 60.

Kommunens verksamheter

Medborgarna i Håbo är i stor utsträckning lika nöjda med kommunens verksamheter som medborgare i andra kommuner. Äldreomsorgen står sig stark i jämförelse med andra kommuner och klart över riksgenomsnittet. Områden som kommunen bör satsa mer på enligt undersökningen är miljöarbetet, gång- och cykelvägar, gator och vägar, grundskola samt idrotts- och motionsanläggningar. Gymnasieskolan står för den största förbättringen jämfört med förra årets undersökning och ligger nu precis över riksgenomsnittet. Det sammanfattande betyget för området är 52. Det är inte en säkerställd förändring jämfört med våren 2014 då betyget var 53. Genomsnittsresultatet för samtliga 133 deltagande kommuner är 54.

Möjlighet till inflytande

Medborgarna i Håbo är i stor utsträckning lika nöjda med sina möjligheter till inflytande som medborgare i andra kommuner. Områden som kommunen bör satsa mer på enligt undersökningen är förtroende och påverkan. Det sammanfattade betyget för möjlighet till inflytande i kommunen är 40. Det är inte en säkerställd förändring jämfört med våren 2014 då betyget var 41. Genomsnittsresultatet för samtliga 133 deltagande kommuner är 41.

Sidansvarig: Kommunledningsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster