Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Värdighetsgaranti i äldreomsorgen

Vård- och omsorgsnämnden antog 2015-02-03 § 15 lokal värdighetsgaranti för äldreomsorgen. Bakgrunden är en ny bestämmelse i socialtjänstlagen med beteckningen Nationell värdegrund. Bestämmelsen, lyder: ”Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande”

Detta omfattar både individuellt- och allmänt inriktade insatser, exempelvis öppna dagcentraler och träffpunkter, för målgruppen som är 65 år och äldre.

Äldres perspektiv och önskemål värnas

Den lokala värdighetsgarantin ska utgå ifrån ett generellt synsätt avseende värdigt liv och välbefinnande. Förhållningssättet ska vara att personalen är i de äldres tjänst. De äldre ska alltid stå i centrum med rätten till att ha makt och kontroll över sitt eget liv.

De centrala begreppen i den nationella värdegrunden som ska ingå i Håbos lokala värdighetsgaranti är:

Värdigt liv

  • Privatliv och kroppslig integritet
  • Självbestämmande
  • Individanpassning och delaktighet
  • Insatser av god kvalitet
  • Gott bemötande

Välbefinnande

  • Trygghet
  • Meningsfullhet

Läs mer under relaterad information till höger.

Sidansvarig: Socialförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster