Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

 Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Värdighetsgaranti i äldreomsorgen

Vård- och omsorgsnämnden antog 2015-02-03 § 15 lokal värdighetsgaranti för äldreomsorgen. Bakgrunden är en ny bestämmelse i socialtjänstlagen med beteckningen Nationell värdegrund. Bestämmelsen, lyder: ”Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande”

Detta omfattar både individuellt- och allmänt inriktade insatser, exempelvis öppna dagcentraler och träffpunkter, för målgruppen som är 65 år och äldre.

Äldres perspektiv och önskemål värnas

Den lokala värdighetsgarantin ska utgå ifrån ett generellt synsätt avseende värdigt liv och välbefinnande. Förhållningssättet ska vara att personalen är i de äldres tjänst. De äldre ska alltid stå i centrum med rätten till att ha makt och kontroll över sitt eget liv.

De centrala begreppen i den nationella värdegrunden som ska ingå i Håbos lokala värdighetsgaranti är:

Värdigt liv

  • Privatliv och kroppslig integritet
  • Självbestämmande
  • Individanpassning och delaktighet
  • Insatser av god kvalitet
  • Gott bemötande

Välbefinnande

  • Trygghet
  • Meningsfullhet

Läs mer under relaterad information till höger.

Sidansvarig: Socialförvaltningen

Kommun och politk

Klicka för support
Stäng supportfönster