Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

SCB:s medborgarenkät 2009

Resultaten visar på förbättringar för grundskola, äldreomsorg och kultur jämfört med föregående undersökning. Arbetsmöjligheterna har försämrats. Förtroendet för politikerna är fortsatt lågt.

Statistiska centralbyrån (SCB) har på uppdrag av Håbo kommun genomfört en medborgarundersökning. Undersökningen genomfördes som en urvalsundersökning under tiden 15 september – 3 november med ett urval på 1000 personer i åldrarna 18–84 år. Totalt svarade 48 procent.

Undersökningen består av tre delar:

–        A. Medborgarna om kommunen som en plats att bo och leva på
–        B. Medborgarna om kommunens verksamheter
–        C. Medborgarna om inflytandet i kommunen

De övergripande resultaten redovisas som betygsindex, vilka kan variera från 0 till 100. Ju högre värdet är, desto bättre betyg har kommunens medborgare gett Håbo kommun. Betygen jämförs mot övriga kommuner.

A. Medborgarna om Håbo kommun som en plats att bo och leva på

Det sammanfattande betygsindexet för hur medborgarna bedömer Håbo kommun som en plats att bo och leva på är 64 NRI (Nöjd-Region-Index) vilket är samma som i övriga kommuner och oförändrat jämfört med hösten 2008. I förhållande till övriga kommuner ger Håbos medborgare lågt betyg åt utbildningsmöjligheter och trygghet. Däremot får kommunikationerna ett högre betyg än i övriga kommuner. Jämfört med föregående års undersökning har arbetsmöjligheterna försämrats.

B. Medborgarna om Håbo kommuns verksamheter

Betyget för hur medborgarna bedömer de kommunala verksamheterna i Håbo kommun är 52 NMI (Nöjd Medborgar Index), vilket inte är en statistiskt säkerställd förändring jämfört med år 2008 då NMI var 51. Övriga kommuner hade NMI 54. I förhållande till övriga kommuner ger Håbos medborgare lågt betyg åt Grund-och gymnasieskolan. Kommunen får höga betyg för miljöarbetet samt gång- och cykelvägar. Glädjande är att medborgarna upplever förbättringar i grundskola, äldreomsorg samt fritid och kultur jämfört med förra undersökningen.

C. Medborgarna om inflytandet i Håbo kommun

Det sammanfattande betyget för hur medborgarna bedömer möjligheterna till inflytande på kommunens verksamheter och beslut i Håbo kommun är 31 NII (Nöjd-Inflytande-Index) vilket är lägre jämfört med år 2008 då NII var 37. Övriga kommuners NII ligger på 40. Framförallt är det förtroendet för politiker och möjligheterna till påverkan som visar låga resultat. - Undersökningen indikerar att vi måste fortsätta att satsa på att förbättra grundskola, socialtjänst samt förbättra politikens förtroende hos medborgarna, säger Maria Åberg, kommundirektör i Håbo kommun.


Sidansvarig: Kommunledningsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster