Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

SCB:s medborgarundersökning 2010

Håboborna ger Håbo kommuns verksamheter betyget godkänt. Det framgår av en medborgarundersökning som genomfördes under hösten.

Under hösten fick knappt tusen håbobor i åldrarna 18–84 år möjligheten att ge sina synpunkter på kommunens verksamheter genom att svara på en enkät. Undersökningen genomfördes med hjälp av Statistiska centralbyrån, SCB. 496 personer valde att svara på enkäten som innehöll frågor inom tre olika områden;

  • Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på
  • Vad tycker du om kommunens verksamheter
  • Hur ser du på möjligheterna till inflytande?

De övergripande resultaten redovisas som betygsindex, vilka kan variera från 0 till 100. Ju högre värdet är, desto bättre betyg har kommunens medborgare gett Håbo kommun. Betygen jämförs mot övriga kommuner. I höstens undersökning deltog totalt 64 kommuner.

- Jag vill tacka alla som tagit sig tid att svara på frågorna. Vi ska nu analysera svaren och gå igenom alla handskrivna synpunkter som kommit in. Jag är övertygad om att det kommer att hjälpa oss att utveckla verksamheten så att vi blir ännu bättre på att möta håbobornas behov, säger kommundirektören Per Kjellander.

Att bo och leva i Håbo kommun

Kommunikationer (gång- och cykelbanor, kollektivtrafik, förbindelser för längre resor och bilresor) får genomgående högt betyg, högre än riksgenomsnittet. Däremot är bostäder och fritidssysselsättning de områden som kommunen bör satsa mer på enligt undersökningen. En avsevärd förbättring sedan 2009 har skett vad det gäller trygghet där vi nu närmat oss riksgenomsnittet, även om detta område även fortsättningsvis bör prioriteras.

Det sammanfattande betyget för området är 60. Det är en liten försämring jämfört med hösten 2009 då betyget var 64. Det är även lite lägre än genomsnittet för samtliga deltagande kommuner som är 62, men högre jämfört med genomsnittet för kommunerna i samma storleksklass där betyget är 56.

Kommunens verksamheter

De kommunala verksamheter som fick högst betyg var räddningstjänsten, vatten och avlopp, renhållning och sophämtning samt idrott- och motionsanläggningar. De frågor som kommunen enligt rapporten borde prioritera var stöd för utsatta personer, grundskolan, gymnasieskolan och äldreomsorg.

Det sammanfattande betyget för området är 50. Det är liten försämring jämfört med hösten 2009 då betyget var 52. Det är även lite lägre än genomsnittet för samtliga deltagande kommuner som är 56, men på samma nivå jämfört med genomsnittet för kommunerna i samma storleksklass.

Möjlighet till inflytande

Frågor rörande information och kontakt rankas högst och närmast genomsnittet för alla deltagande kommuner. Framförallt är det förtroendet för politiker och möjligheterna till påverkan som visar låga resultat.

Det sammanfattande betyget för området är 34. Det är en förbättring jämfört med hösten 2009 då betyget var 31. Årets resultat är lägre än genomsnittet för samtliga deltagande kommuner som är 42 och även lägre än genomsnittet för kommunerna i samma storleksklass där betyget är 39.


Sidansvarig: Kommunledningsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster