Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

SCB:s medborgarundersökning 2016

Rapporten visar på oförändrat eller marginellt försämrat betyg för de flesta verksamheter och områden. Inom de flesta områden ligger dock Håbo kommun fortfarande i samma betygsnivå eller marginellt under övriga deltagande kommuner.

Fakta om undersökningen

Under våren fick ett urval av 1 200 håbobor i åldrarna 18–84 år möjligheten att ge sina synpunkter på kommunens verksamheter genom att svara på en enkät. Undersökningen genomfördes med hjälp av Statistiska centralbyrån, SCB. Lite färre än hälften av dessa valde att svara på enkäten som innehöll frågor inom tre olika områden;

  • Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på?
  • Vad tycker du om kommunens verksamheter?
  • Hur ser du på möjligheterna till inflytande?

De övergripande resultaten redovisas som betygsindex, vilka kan variera från 0 till 100. Ju högre värdet är, desto bättre betyg har kommunens medborgare gett Håbo kommun. Betygen jämförs mot övriga kommuner.

Att bo och leva i Håbo kommun

Kommunikationer (gång- och cykelbanor, kollektivtrafik, förbindelser för längre resor och bilresor) får genomgående högt betyg, högre än riksgenomsnittet. Områden som kommunen bör satsa mer på enligt undersökningen är bostäder, och fritidsmöjligheter. Jämfört med förra årets medborgarundersökning har bostäder och trygghet fått lägre betyg och arbetsmöjligheter fått högre betyg. Helhetsbetyget är marginellt sämre men fler kan rekommendera vänner och bekanta att flytta hit. Det sammanfattande betyget för området är 58. Det är inte en säkerställd förändring jämfört med våren 2015 då betyget var 59. Genomsnittsresultatet för samtliga deltagande kommuner är 60.

Kommunens verksamheter

Medborgarna i Håbo är i stor utsträckning lika nöjda som tidigare med kommunens verksamheter men marginellt mindre nöjda än medborgare i andra kommuner. Områden som kommunen bör satsa mer på enligt undersökningen är miljöarbetet, gator och vägar, äldreomsorgen, kultur samt stöd för utsatta personer. Det sammanfattande betyget för området är 51. Det är inte en säkerställd förändring jämfört med våren 2015 då betyget var 52. Genomsnittsresultatet för samtliga deltagande kommuner är 55.

Möjlighet till inflytande

Medborgarna i Håbo är i stor utsträckning lika nöjda med sina möjligheter till inflytande som medborgare i andra kommuner. Området som kommunen bör satsa mer på enligt undersökningen är förtroende. Det sammanfattade betyget för möjlighet till inflytande i kommunen är 37. Det är inte en säkerställd förändring jämfört med våren 2015 då betyget var 40. Genomsnittsresultatet för samtliga deltagande kommuner är 40.

Sidansvarig: Kommunledningsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster