Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

SCB:s medborgarundersökning 2012

En första analys av vårens medborgarenkät genomförd av Statistiska centralbyrån (SCB) visar en positiv utveckling av invånarnas syn på de kommunala verksamheterna och möjligheterna till inflytande i kommunen.

Sedan den förra undersökningen 2010 har vi haft fokus på tre områden som kan ha bidragit till den positiva utvecklingen. Vi har

  • arbetat med att höja förtroendet för Håbo kommun
  • genomfört chefsutvecklingsinsatser för ökat medborgarfokus
  • satsat särskilt på att utveckla skolan genom ”Skollyftet”.

- Vi kommer nu att göra en fördjupad analys av svaren och jag är övertygad om att det kommer att hjälpa oss att utveckla verksamheten ytterligare så att vi blir ännu bättre på att möta medborgarnas behov, säger kommunalrådet Agneta Hägglund (S).

Fakta om undersökningen

Under våren fick knappt tusen håbobor i åldrarna 18–84 år möjligheten att ge sina synpunkter på kommunens verksamheter genom att svara på en enkät. Undersökningen genomfördes med hjälp av Statistiska centralbyrån, SCB. Lite fler än hälften av dessa valde att svara på enkäten som innehöll frågor inom tre olika områden;

  • Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på?
  • Vad tycker du om kommunens verksamheter?
  • Hur ser du på möjligheterna till inflytande?

De övergripande resultaten redovisas som betygsindex, vilka kan variera från 0 till 100. Ju högre värdet är, desto bättre betyg har kommunens medborgare gett Håbo kommun. Betygen jämförs mot övriga kommuner. I vårens undersökning deltog totalt 52 kommuner.

Att bo och leva i Håbo kommun

Kommunikationer (gång- och cykelbanor, kollektivtrafik, förbindelser för längre resor och bilresor) får genomgående högt betyg, högre än riksgenomsnittet. Områden som kommunen bör satsa mer på enligt undersökningen är bostäder och kommersiellt utbud. Glädjande är att en fortsatt förbättring av tryggheten redovisas. Fortfarande är trygghetskänslan lägre än i övriga deltagande kommuner med betyget 55 mot 61 för samtliga kommuner och behöver även fortsättningsvis prioriteras.

Det sammanfattande betyget för området är 58. Det är en liten försämring jämfört med hösten 2010 då betyget var 60. Framförallt är det bostadssituationen som medborgarna är mindre nöjda med.

Kommunens verksamheter

Medborgarna är mer nöjda med kommunens verksamheter än vid 2010 års undersökning. Betyget har ökat från 50 till 54. Samtliga verksamheter visar på förbättringar jämfört med förra undersökningen. Särskilt markanta förbättringar visas inom grundskola, äldreomsorg och stöd för utsatta personer.

De kommunala verksamheter som fick högst betyg var liksom vid tidigare undersökningar räddningstjänst, vatten och avlopp, renhållning och sophämtning.

Medborgarnas värdering av de kommunala verksamheterna ligger nu marginellt under rikets som uppgår till 51. Fortsatta satsningar bör enligt undersökning ske inom områdena vatten och renhållning.

Möjlighet till inflytande

Det sammanfattade betyget för möjlighet till inflytande i kommunen är 40. Det är en markant förbättring jämfört med 2010 då betyget var 34. Störst förbättring har skett inom området som rör förtroende. Årets resultat är i nivå med övriga deltagande kommuner.


Sidansvarig: Kommunledningsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster