Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

SCB:s medborgarundersökning 2006

Håbo kommun deltog, tillsammans med 68 andra kommuner, i SCB:s årliga medborgarundersökning.

Undersökningen delas in i tre huvuddelar:

a)       Medborgarna om Håbo kommun som en plats att bo och leva på

b)       Medborgarna om Håbo kommuns verksamheter

c)       Medborgarna om sitt inflytande i Håbo kommun

Urval var 1000 personer för vår del. Svarsandelen var 52 %.

SCB påpekar att betygsindex under 40 kan betraktas som icke godkända.

Resultat del a)

Det sammanfattande betygsindexet NRI (Nöjd regionindex) för hur medborgaren bedömer Håbo som en plats att bo och leva på blev 66 (genomsnitt för de 68 kommunerna var 64).

Vid jämförelse mellan de olika uppmätta faktorerna, var medborgarna mer nöjda med faktorerna Miljö och Fritid än de var med Arbetsmöjligheter, Trygghet och Utbildningsmöjligheter.

Vid jämförelse mot andra kommuner i samma storleksklass, har Håbo högre betyg för faktorerna Miljö, Bostäder och Fritid. Men lägre betygsindex än andra i denna kommungrupp för Utbildningsmöjligheter, Trygghet och Kommersiellt utbud.

Vid jämförelse med alla kommuner oavsett storlek, ges faktorn Kommunikationer också ett högt betyg.

Resultat del b)

Jämförelse av olika verksamheter inom kommunen: Medborgaren är generellt mer nöjd med kommunens hårda verksamheter.

Medborgarna i kommunen är nöjdare med Räddningstjänsten, Fritid och idrott, Renhållning, Vatten och avlopp och Gång- och Cykelvägar än de är med verksamheterna Grundskolan, Stöd för utsatta personer, Gymnasieskolan, Äldreomsorgen och Fritid-Kultur.

Jämfört med genomsnittet för samtliga kommuner får kommunen högre betyg för verksamheterna Gator och vägar, Gång- och Cykelvägar, Fritid och idrott, Miljöarbete och lägre för betygsindex för Förskolan, Grundskolan, Gymnasieskolan, Stöd för utsatta personer, Äldreomsorgen, Fritid-Kultur och Räddningstjänsten. (Liknade resultat för jämförelse med den egna storleksgruppen).

Resultat del c)

Betyg över möjligheter till inflytande på verksamheter och beslut.

Medborgarna är nöjdare med Information/öppenhet än vad de är med Påverkans-möjligheten.

Jämfört med snittet för alla kommuner får Håbo högre betygsindex för faktorn Information/öppenhet.

(Ingen faktor har statistiskt säkerställt skiljt sig från resultaten för kommunerna i samma storlekskategori).

Källa: SCB

Sidansvarig: Kommunledningsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster