Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

SCB:s medborgarundersökning 2008

Håbo kommun deltog, tillsammans med 54 andra kommuner, i SCB:s årliga medborgarundersökning.

Undersökningen delas in i tre huvuddelar:

a)       Medborgarna om Håbo kommun som en plats att bo och leva på

b)       Medborgarna om Håbo kommuns verksamheter

c)       Medborgarna om sitt inflytande i Håbo kommun

Urval var 1010 personer i Håbo kommun. Svarsandelen var 56 %.

Resultat del a) Medborgarna om Håbo kommun som en plats att bo och leva på

Av medborgarna kan 51 procent starkt rekommendera (betyg 8–10 på fråga A10) vänner och bekanta att flytta till Håbo kommun medan 14 procent vill avråda från det (betyg 1–4 på frågan).

Jämfört med genomsnittet för samtliga 97 kommuner i de två senaste undersökningsomgångarna har Håbo kommun av sina medborgare fått statistiskt säkerställt högre betygsindex för faktorerna Arbetsmöjligheter, Bostäder samt Kommunikationer och statistiskt säkerställt lägre betygsindex för faktorerna Utbildningsmöjligheter, Miljö, Trygghet, Kommersiellt utbud samt Fritid.

Resultat del b) Medborgarna om Håbo kommuns verksamheter

Jämfört med genomsnittet för samtliga kommuner i de två senaste undersökningsomgångarna har Håbo kommun av sina medborgare fått statistiskt säkerställt högre betygsindex för verksamheterna Gator och vägar, Gång- och cykelvägar samt Miljöarbete och statistiskt säkerställt lägre betygsindex för verksamheterna Förskolan, Grundskolan, Gymnasieskolan, Äldreomsorgen, Stöd för utsatta personer, Fritid – Kultur samt Vatten och avlopp.

Resultat del c) Medborgarna om sitt inflytande i Håbo kommun

Jämfört med resultaten för samtliga kommuner i de två senaste undersökningsomgångarna har Håbo kommun av sina medborgare fått statistiskt säkerställt lägre betygsindex för faktorerna Tillgänglighet, Information – Öppenhet, Påverkan samt Förtroende.

Sidansvarig: Kommunledningsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster