Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

SCB:s medborgarundersökning 2017

Medborgarnas bedömning av kommunens gator och vägar är bättre än övriga deltagande kommuner men i övrigt får Håbo kommun ett lägre betyg än övriga deltagande kommuner.

Störst skillnad mot övriga kommuner återfinns inom områden som trygghet, kultur, bemötande och tillgänglighet samt förtroende. Jämfört med kommunens resultat från 2016 har medborgarna bedömt att det skett förbättringar inom områdena äldreomsorg, gång- och cykelvägar, gator och vägar, miljöarbete, renhållning och sophämtning samt vatten och avlopp. I övrigt är bedömningen oförändrad eller lägre än 2016.

Fakta om undersökningen

Under hösten fick ett urval av 1 200 håbobor i åldrarna 18–84 år möjligheten att ge sina synpunkter på kommunens verksamheter genom att svara på en enkät. Undersökningen genomfördes med hjälp av Statistiska centralbyrån, SCB. Totalt valde 39% att svara på enkäten vilket är i samma nivå som för medelsnittet för övriga deltagande kommuner som är 40%. Enkäten innehöll frågor inom tre olika områden;

  • Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på?
  • Vad tycker du om kommunens verksamheter?
  • Hur ser du på möjligheterna till inflytande?

De övergripande resultaten redovisas som betygsindex, vilka kan variera från 0 till 100. Ju högre värdet är, desto bättre betyg har kommunens medborgare gett Håbo kommun. Betygen jämförs mot övriga kommuner.

Att bo och leva i Håbo kommun

Det sammanfattande betygsindexet för hur medborgarna bedömer Håbo kommun som en plats att bo och leva på blev 57, vilket är marginellt lägre än förra årets 58. Genomsnittsresultatet för samtliga deltagande kommuner är 60 vilket är samma resultatnivå som förra året.

För Håbo kommun är det främst förbättringar av betygsindexen för frågeområdena Bostäder, Trygghet samt Kommersiellt utbud som kan höja helhetsbetyget. 41 procent av medborgarna i Håbo kommun kan starkt rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen (betyg 8-10 på den 10-gradiga skalan). Störst negativ skillnad både mot tidigare resultat och mot övriga kommuner återfinns inom frågeområdet Trygghet.

Kommunens verksamheter

Det sammanfattande betygsindexet för hur medborgarna bedömer kommunens verksamheter i Håbo kommun blev 49, vilket är lite lägre än förra årets 51.

Genomsnittsresultatet för samtliga deltagande kommuner är 55 vilket är samma resultatnivå som förra året.

För Håbo kommun är det främst förbättringar av betygsindexen för verksamheterna Idrotts- och motionsanläggningar, Miljöarbete, Gång- och cykelvägar, Äldreomsorgen samt Grundskolan som kan höja helhetsbetyget. Medborgarnas bedömning av kommunens gator och vägar är bättre än övriga deltagande kommuner men i övrigt får Håbo kommuns verksamheter ett lägre betyg än snittet för övriga deltagande kommuner. Störst skillnad mot övriga kommuner återfinns inom områden kultur samt bemötande och tillgänglighet. Jämfört med kommunens resultat från 2016 har medborgarna bedömt att det skett förbättringar inom områdena äldreomsorg, gång- och cykelvägar, gator och vägar, miljöarbete, renhållning och sophämtning samt vatten och avlopp.

Möjlighet till inflytande

Det sammanfattande betygsindexet för hur medborgarna bedömer möjligheterna till inflytande i Håbo kommun blev 35, vilket är lite lägre än förra årets 37.

Genomsnittsresultatet för samtliga deltagande kommuner är 40 vilket är samma resultatnivå som förra året.

För Håbo kommun är det främst en förbättring av betygsindexet för frågeområdet Förtroende som kan höja helhetsbetyget.

Sidansvarig: Kommunledningsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster