Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

SCB:s medborgarundersökning 2018

I årets undersökning har Håbo kommun överlag fått något högre betyg från medborgarna än föregående år.

Medborgarundersökningen från Statistiska Centralbyrån är en attitydundersökning och ett sätt att förstå hur medborgarna ser på Håbo kommun. I år deltog Håbo kommun och ytterligare 110 kommuner i undersökningen. 1 200 slumpmässigt utvalda personer i Håbo kommun fick möjlighet att delta undersökningen. Av dessa valde 36 procent att svara.

Kommunen som en plats att leva och bo i

En av undersökningens tre delar är Nöjd-Region-Index (NRI) där medborgarna bedömer kommunen som plats att leva och bo i. Där ökade Håbo kommuns betyg från 57 till 58. Genomsnittet för alla kommuner som deltagit i undersökningen är 62.

43 % av medborgarna i Håbo kommun kan starkt rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen, jämfört med 41 % förra året. Det område som medborgarna är mest nöjda med är kommunikationsmöjligheterna, där Håbo ligger högre än genomsnittet. De områden där medborgarna är minst nöjda är trygghet och fritidsmöjligheter.

Medborgarnas syn på kommunens verksamheter

Nöjd-Medborgar-Index (NMI) är en annan del av undersökningen. NMI anger hur nöjda medborgarna är med kommunens olika verksamheter. Det sammanfattande betyget för hur Håbo kommuns medborgare bedömer kommunens verksamheter ökade från 49 till 53. Genomsnittet för alla kommuner som deltagit i undersökningen är 56.

Räddningstjänsten och gymnasieskolan är de verksamheter medborgarna är mest nöjda med. De områden som medborgarna var mindre nöjda med är kommunens bemötande och tillgänglighet, kultur och idrotts- och motionsanläggningar.

Genomsnittligt upplevt inflytande

Medborgarnas nöjdhet kring inflytande på kommunala beslut och verksamheter (Nöjd-Inflytande-Index: NII) är den tredje delen i undersökningen. Håbo kommuns genomsnittliga betyg inom detta område har ökat något, från 35 till 37. Håbo kommuns betyg är något lägre än samtliga deltagande kommuners genomsnittsbetyg som är 42.

Främst är det möjligheten att komma i kontakt med kommunens politiker som ökat. Lägst betyg från medborgarna har Håbo kommun fått inom områdena påverkan på beslut och förtroende.

Vad händer nu?

Medborgarnas synpunkter är viktiga i vårt förbättringsarbete, säger kommundirektör Tobias Arvidsson. Undersökningen är ett av flera underlag som ligger till grund för prioriteringar i vårt utvecklingsarbete. Resultaten kommer nu att analyseras djupare och de områden vi bedömer som prioriterade kommer att lyftas in i vårt arbete med kommunfullmäktiges övergripande fokusområden.

Sidansvarig: Kommunledningsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster