Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Nu blir det lättare att sortera avfall i Håbo

Håbo, Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro kommuner har gemensamt handlat upp ett nytt insamlingssystem för avfall. Samarbetet är unikt i sitt slag.

Hösten 2020 kommer villa- och fritidshusägare i Håbo, Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro att få ett nytt insamlingssystem för avfall. Det nya systemet innebär att hushållens sopkärl byts ut till två nya sopkärl som är indelade i fyra fack var.

I kärlen sorteras restavfall, matavfall, tidningar/returpapper samt förpackningar av ofärgat glas, färgat glas, metall, papper och plast.

Varför väljer Håbo att införa ett nytt avfallssystem?

Kommunen vill förenkla för hushållen att sortera ut sitt avfall, något som politikern Lisbeth Bolin, ordförande i tekniska nämnden anser att det nya avfallssystemet kommer att bidra till.

Kommuninvånare som bor i villa eller fritidshus kommer inte längre behöva åka iväg till en återvinningsstation för att sortera. Istället blir det möjligt att sortera direkt vid fastighetsgränsen, säger Lisbeth Bolin. Det nya insamlingssystemet innebär en mycket högre service samtidigt som systemet är väldigt lätt att använda.

Enligt nya nationella förordningar* ska 100 procent av alla bostäder erbjudas bostadsnära insamling senast 1 april 2025. I praktiken innebär det att det ska vara enkelt att lämna ifrån sig utsorterade förpackningar och tidningar i nära anslutning till bostaden.

Det ska vara lika lätt att lämna förpackningar och tidningar som det är att lämna restavfall och matavfall, säger Anna Darpe, avfallschef i Håbo kommun.

Fyrfackskärl har införts i ett 60-tal kommuner runt om i Sverige och erfarenheten är att hushållens sortering av avfall ökar markant när det är lättare att lämna ifrån sig sitt sorterade avfall.

Unikt samarbete över kommungränsen

Samarbetet mellan Håbo, Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro är unikt i sitt slag då kommunerna varken har bildat ett nytt gemensamt bolag eller förbund, utan varje kommun är en fristående aktör. Samarbetet bygger på samverkan och samarbete.

Vi är fyra mindre kommuner, som har valt att göra det här tillsammans. Det innebär att vi kommer upp i de volymer som gjort ett bra avtal möjligt. Tillsammans blir vi som en större svensk kommun, säger Anna Darpe, avfallschef i Håbo kommun.

Det nya avfallssystemet gäller för villa och fritidshusägare. Planerat införande är hösten 2020. Boende i lägenhet fortsätter med redan befintligt insamlingssystem där många fastighetsägare redan idag har full sortering i gemensamma miljörum. Det är fastighetsägarens ansvar att ordna med sorteringsmöjligheter för sina boende.

Relaterad information

*förordning (2018:1462) om producentansvar för förpackningar, förordning (2018:1463) om producentansvar för returpapper

Kontaktperson

Anna Darpe, avfallschef i Håbo kommun
E-post: anna.darpe@habo.se
Telefon: 0171-526 73

Anna Darpe

Anna Darpe, avfallschef i Håbo kommun. Foto: Eleonora Amorelli.

Lisbeth Bolin

Lisbeth Bolin, ordförande i tekniska nämnden, Håbo kommun.

Sidansvarig: Kommunledningsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster