Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Ny busslinje i Bålsta från söndag

På söndag 10 december tas linje 34 mellan Bålsta station och Logistik Bålsta i bruk. Linjen är den första av fyra busslinjer i det busslinjenät som lanseras i Bålsta. Målsättningen är att övriga linjer lanseras under hösten 2025. Busslinjenätet har utvecklats i samarbete mellan Håbo kommun och Region Uppsala.

Måndag 11 december invigs den nya busslinjen med bandklippning och tal vid Bålsta station av Catherine Öhrqvist (M), kommunstyrelsens ordförande i Håbo kommun och Cecilia Linder (M), ordförande i Region Uppsalas Trafik- och samhällsutvecklingsnämnd.

- Att busslinje 34 mot Logistik Bålsta nu börjar rulla är viktigt för den fortsatta utvecklingen av näringslivet i Håbo kommun och Uppsala län. En fungerande kollektivtrafik är en avgörande faktor för att företag ska etablera sig och medarbetare på ett smidigt sätt kunna ta sig till och från sitt arbete, säger Cecilia Linder.

Trafikverket beviljade i våras Region Uppsala och Håbo kommun 45 miljoner kronor i stadsmiljöavtal för projektet Bättre Buss i Bålsta. Beslutet innebar att satsningen på att bygga ut busstrafiken i Bålsta medfinansieras av staten med 50 procent av investeringskostnaderna och att införandet av ett nytt linjenät i Bålsta kunnat starta i december.

- Trafikverkets beslut om stadsmiljöavtal är en signal om att staten ser att utvecklingen av vår kommun är viktig för hela regionen. Vi har flera stora och viktiga företagsetableringar som är beroende av en utbyggd och väl fungerande kollektivtrafik, säger Catherine Öhrqvist.

I utbyte mot statens medfinansiering åtog sig de sökande att utföra motprestationer. För Region Uppsala omfattar det bland annat att trafikera det nya linjenätet och för Håbo kommun att göra ombyggnationer i infrastrukturen för att förbättra förutsättningarna för hållbart resande och ökad trafiksäkerhet.

Samtidigt som linje 34 lanseras på söndag får linje 305 och 310 delvis nya körvägar. Från och med 10 december kommer även linje 304 (Mjuka linjen) att sluta trafikeras eftersom resandet med linjen är väldigt lågt.

Kontakter

Cecilia Linder (M),
Ordförande Trafik- samhällsutvecklingsnämnden
Tel:070-261 48 44
E-postadress: cecilia.linder@regionuppsala.se

Catherine Öhrqvist (M),
Kommunstyrelsens ordförande Håbo kommun
Tel: 0171-525 00
E-postadress: catherine.ohrqvist@habo.se

Maria Hasselgren,
Presschef Region Uppsala, Trafik och Samhälle
Tel: 072-202 48 64
maria.k.hasselgren@regionuppsala.se

Simon Lange,
Trafikplanerare Håbo kommun
Tel: 0171-46 43 57
E-postadress: simon.lange@habo.se

Sidansvarig: Kommunledningsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster