Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Kysely Håbon ruotsinsuomalaisesta kulttuuri- ja aktiviteettitarjonnasta

Kyselyn tarkoituksena on kartoittaa ruotsinsuomalaisen kulttuurin ja tapahtumien tarvetta ja toivomuksia Håbossa.

Kysely on suunnattu kaikille Håbossa asuville suomalaistaustaisille henkilöille. Vastaamalla kyselyyn, voit olla mukana vaikuttamassa Håbon kunnan tulevaan ruotsinsuomalaiseen kultuuritarjontaan.

Håbon kunta kuuluu vuodesta 2010 lähtien suomen kielen hallintoalueeseen. Kunnalla on erityinen vastuu edistää kansallisten vähemmistöjen mahdollisuuksia säilyttää oma kulttuurinsa ja kehittää sitä, sekä erityisesti huomioitava suomenkielisten kulttuuriaktiviteettien tarve. Lasten ja nuorten kulttuuri identiteetin kehitystä ja oman vähemmistökielen käyttöä on edistettävä erityisesti.

Voit vastata kyselyyn 8. lokakuuta 2023 mennessä alla olevan linkin kautta.

Ruotsinsuomalainen kulttuuri Håbossa 2024 Linkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan.

Enkät om sverigefinsk kultur- och aktivitetsutbud i Håbo

För att kartlägga behovet av och önskemålen för sverigefinsk kultur och evenemang i Håbo, genomför vi nu en enkätundersökning.

Den är du som har finskt påbrå välkommen att svara på. Genom att svara på enkäten, har du möjlighet att vara med och påverka utvecklingen av den sverigefinska kulturen i Håbo.

Håbo kommun är del av det finska förvaltningsområdet sedan 2010. Detta innebär att kommunen har ett särskilt ansvar för att främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur och betrakta behovet av kulturella aktiviteter på finska. Barns och ungas utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska främjas särskilt.


Du kan svara på enkäten till och med den 8 oktober 2023 genom att klicka på länken nedan.

Sverigefinsk kultur i Håbo 2024 Linkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan.

Sidansvarig: Kultur- och fritidsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster