Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Byggprojektet Logistiklager Bålsta

Som vi tidigare har informerat om har sprängnings- och krossningsarbete startat i den del av Logistik Bålsta där Dagabs nya logistiklager ska byggas. Här presenterar vi aktuell information från fastighetsägaren NREP Logicenters, bland annat en översiktlig tidplan för projektet. Under hösten bjuder de in till ett informationsmöte på plats. För den som vill finns möjlighet att få information via sms inför sprängningarna.

Fastighetsägaren NREP Logicenters har påbörjat markarbeten för det helautomatiserade lager som kommer att byggas på fastigheten Håbo Lundby 2:8, i Logistik Bålsta-området.

Hyresgästen är Dagab och lagret kommer att bli miljöcertifierat och cirka 100 000 kvadratmeter stort. Lagret kommer att hantera både leveranser och plock till såväl Axfoods butiker som e-handelskunder. Totalt beräknas cirka 1 100 nya arbetstillfällen skapas genom etableringen.

Informationsmöte på plats under hösten

Senare i höst bjuder NREP Logicenters in allmänheten till ett informationsmöte på plats vid byggområdet för att berätta om projektet och svara på frågor.

Information om datum och klockslag för mötet kommer att publiceras på Håbo.se.

Sms inför sprängning

För att förbättra och utveckla informationen till närboende inför sprängningarna ges möjlighet att få information via sms.

Om du önskar du få information inför varje sprängtillfälle – mejla namn, adress och mobilnummer till viktor.frisk@bergbolaget.se eller via sms till 0732-55 78 24. Då läggs du in i kontaktlistan och får sms inför kommande sprängningar.

Pågående markarbeten

Kanonaden Entreprenad från Nässjö utför markarbetena som nu i uppstarten tyvärr orsakar en hel del buller från sprängning och krossning av berg samt när grävmaskiner flyttar dessa massor.

Arbetena med sprängning beräknas pågå till och med årsskiftet. Arbetstiderna för dessa mest bulleralstrande arbeten sker vardagar mellan klockan 7.00 och 19.00.

Innan sprängningsarbetena startade gjorde företaget Bergsäker AB en riskanalys av påverkan på omgivningen av sprängningen. I analysen finns bland annat riktvärden för tillåtna vibrationer angivna. Mätare för vibrationer från sprängning inom riskområdet finns uppsatta och följs kontinuerligt upp.

Vid sidan om detta projekt kommer markarbeten och senare byggnationer även att ske i andra delar av Logistik Bålsta-området framöver.

Tidplan för projektet

1. Markarbeten påbörjades under augusti. Arbetet består av sprängning/krossning, samt hantering av massor. Sprängning beräknas pågå till årsskiftet 2019/2020.

2. Pålning för byggnaden påbörjas i oktober 2019 och pågår cirka 8 månader.

3. Byggnationen börjar i april 2020.

4. Inflyttning och uppstart av verksamheten under 2023.

Frågor eller funderingar?

Välkommen att kontakta NREP Logicenter via mejl till info@logicenters.com om du har frågor.

Bilden

Bilden visar en visualisering av det blivande lagret.

Tidigare information

Sprängning och krossning i Logistik Bålsta

Sprängnings- och krossningsarbete i Logistik Bålsta

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster