Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Sprängnings- och krossningsarbete i Logistik Bålsta

Torsdagen den 8 augusti börjar sprängningsarbete i den del av Logistik Bålsta-området som kallas kvarter 3. Den 14 augusti börjar krossningsarbete på platsen. Dessa markarbeten är förberedelser inför Axfoods kommande byggnation av ett nytt lager.

Arbetet kommer att höras i området runt Logistik Bålsta. Brev med information skickas till närboende.

Senare under hösten påbörjas pålning och så kallad cementstabilisering.

Det är Kanonanden Entreprenad AB som utför markentreprenaden.

Logistik Bålsta

Tanken med Logistik Bålsta är att det ska vara en utbyggnad av Västerskogs företagspark. Området byggs ut i olika etapper under lång tid.

Området är lämpligt för lager- och logistikverksamheter eftersom det ligger nära både Mälarbanan och dess industrispår, och E18. Det underlättar omlastning mellan olika transportsätt och ger möjlighet till långsiktiga och hållbara transporter.

Här kan du läsa mer om Logistik Bålsta

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster