Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Åtgärder för att hantera gässen vid badplatserna i Kalmarsand och Ekilla

Att gäss samlas på badplatser är ett återkommande problem i slutet av sommaren. Just nu utreder kultur- och fritidsförvaltningen olika åtgärder för att hantera gässen vid badplatserna i Kalmarsand och Ekilla.

Förutom utredningen tar kultur- och fritidsförvaltningen fram en drift- och underhållsplan för att hålla stranden ren under augusti och september.

Åtgärder mot kanadagäss

Den 17-31 augusti spolas bryggorna två gånger i veckan, tisdag och fredag. Stranden krattas varje morgon måndagar - fredagar. Beroende på väder återkommer vi med information om ytterligare insatser efter augusti månad slut.

Det är ingen lätt uppgift att försöka förändra gässens mycket långvariga vanor att stanna upp vid viloplatserna vid Kalmarsand och Ekilla på sin väg söderut. Den enda möjligheten är att göra platsen så otrevlig för dem som möjligt. Där är skrämselskotten en bra metod.

Kommunens viltvårdare kommer att skjuta skrämselskott från och med den 18 augusti. Det brukar ta cirka en vecka att skrämma bort gässen.

Skrämselskott är tillräckligt, eftersom resultatet blir att fåglarna lämnar platsen. Erfarenheter från bland annat Norrtälje visar att eventuell skyddsjakt främst bör göras under häckningssäsongen (april-maj) för att ge någon långvarig effekt. Eftersom det inte är så många gäss som häckar i Håbo är skrämselskott en bättre metod.

Att placera falska rovfåglar, ormar eller liknande på badplatser är något som gässen snabbt genomskådar.

Häckande gäss vid Aronsborgsviken

I Arongsborgsviken finns häckande par, men de är så få att de inte orsakar problem i dagsläget. Vi följer utvecklingen på platsen och inför åtgärder om det blir för många häckande par.

Här kan du läsa mer om kanadagäss och om kommunens åtgärdsplan

Sidansvarig: Håbo kommun

 

Klicka för support
Stäng supportfönster