Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Nu drar bygget av den nya simhallen igång

Pool

foto: Norconsult

I nästa vecka börjar förberedelserna inför byggstart av den nya simhallen. Då kommer den lilla parkeringen utanför Gröna dalens IP förberedas för de byggbodar som ska vara placerade här under byggperioden.

Under vecka 18 kommer ytan där den nya simhallen ska byggas att spärras av och stängslas in med byggstaket. Det innebär att parkeringen nordväst om simhallen stängs. I samband med detta kommer även nuvarande infart till parkeringen från Badhusvägen att stängas.

Se kartor för hur byggarbetsplatsen kommer stängslas in och hur närliggande område påverkas.

Översiktskarta 1 Pdf, 662.1 kB.
Översiktskarta 2 Pdf, 185.2 kB.

Parkering
När stängslet är på plats kommer parkering inte vara möjligt utanför simhallen. Bilar hänvisas istället till den större grusparkeringen vid Gröna dalens IP lite längre bort längs Badhusvägen. Parkeringsytan utanför Fridegårdsgymnasiet blir kvar. In- och utfart till denna parkering sker från Centrumleden. In- och utfarten kommer att hållas öppen under hela byggtiden. I ett senare skede kommer byggtrafik och allmän trafik att separeras så att de får var sin in- och utfart.

Gång- och cykeltrafik
Under vecka 18 börjar även arbetet med en ny gång- och cykelväg längs Centrumleden, förbi den nya simhallen. Fram till dess att den nya gång- och cykelvägen är klar, kommer gång- och cykeltrafik att ledas mellan byggarbetsplatsen och den befintliga simhallen. Alla tillfälliga gång- och cykelvägar kommer att vara noggrant skyltade.

Under byggets genomförande kommer vissa moment att bullra mer än andra. Ett sådant moment är de pålningsarbeten som måste utföras för att grundlägga den nya simhallen. Pålningsarbetet planeras att påbörjas vecka 21. Mer information kommer på projektsidan.

Följ projektet på habo.se/nysimhall

Sidansvarig: Håbo kommun

 

Klicka för support
Stäng supportfönster