Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Ny simhall

Simbassäng

foto: Norconsult

Håbo kommun bygger en ny större simhall i anslutning till den nuvarande. Här kan du följa projektet fram till att simhallen står färdig.

Aktuellt

Byggarbetsplatsen är avspärrad med byggstaket och parkeringen vid simhallen är stängd.

Under vecka 24 startar pålningen. Pålningsarbetet beräknas pågå i cirka fyra veckor. Inför pålningen har en riskanalys genomförts och vibrationsmätare placeras ut för att bevaka vibrationerna under arbetet. Under byggets genomförande kommer vissa moment att bullra mer än andra. Ett sådant moment är de pålningsarbeten som måste utföras för att grundlägga den nya simhallen.

Ett körfält är tillfälligt avstängt på en kortare sträcka på Badhusvägen på grund av anslutningsarbete till dagvatten.

På sträckan förbi byggarbetsplatsen längs med Badhusvägen kommer en provisorisk trottoar/gångväg att byggas. Den ska ge plats åt byggnationen och samtidigt skapa en säker trafiksituation.

Se kartor för byggarbetsplatsens omfattning och hur närliggande område påverkas.

Översiktskarta 1 Pdf, 662.1 kB.
Översiktskarta 2 Pdf, 185.2 kB.

inhägnat byggområde

Första pålen i marken, vecka 24.

Bakgrund

Den befintliga simhallen byggdes 1976. Simhallen är i dåligt skick och vissa delar är så pass dåliga att de skulle kräva omfattande renoveringar. Bedömningen är att det inte är ekonomiskt försvarbart att driva den befintliga simhallen vidare.

Beslut

För att säkerställa att vi även i framtiden har en attraktiv och fungerande simhall är det beslutat att bygga en ny. Den nya simhallen ska ligga på parkeringen bredvid den befintliga. Den befintliga rehab- och relaxavdelningen ska behållas och byggas ihop med den nya simhallen.

Omfattning

Den nya simhallen kommer att innehålla:

  • En 25-metersbassäng med åtta simbanor.
  • Ett småbarnsbad för familjer.
  • En delbar undervisningsbassäng 16,7 meter lång och 8 meter bred.
  • En bassäng med höj- och sänkbar botten i befintlig rehab- och relaxavdelning.

Det kommer finnas utrymme för entré, enklare matservering, dusch/omklädning och personal. Vid bassängen kommer det att finnas läktare. Det kommer även att finnas utrymme för friskvård.

Tider

Efter byggstart är den planerade byggtiden två år. Det innebär att simhallen planeras vara färdigställd maj 2024.

Befintlig simhall

Den befintliga simhallen kommer att vara öppen fram tills den nya simhallen öppnar. Därefter stängs den gamla simhallen. På detta sätt kommer perioden utan simhall att minimeras.

Ambitionen är att simhallen ska vara öppen i så stor utsträckning som möjligt under pågående byggnation. Vissa perioder kommer simhallen, hela eller vissa delar, att behöva stängas.

Frågor och svar

Kommunfullmäktige har beslutat att bygga en ny simhall på parkeringen bredvid den befintliga simhallen. Det är även beslutat att den befintliga rehab- och relaxavdelningen ska behållas och byggas ihop med den nya simhallen.

Beslutet att bygga en ny simhall fattades i kommunfullmäktige i juni 2020.

Beslutad investeringsbudget för den nya simhallen är 191 miljoner kronor. Måndagen den 28 mars 2022 antog kommunfullmäktige kultur- och fritidsnämndens förslag att utöka investeringsbudgeten för den nya simhallen med 13,5 miljoner på grund av ökade materialkostnader.

Den nya simhallen kommer att innehålla:

  • En 25-metersbassäng med åtta simbanor.
  • Ett småbarnsbad för familjer.
  • En delbar undervisningsbassäng.
  • En bassäng med höj- och sänkbar botten i befintlig rehab- och relaxavdelning.

Det kommer finnas utrymme för entré, enklare matservering, dusch/omklädning och personal. Vid bassängen kommer det att finnas läktare. Det kommer även att finnas utrymme för friskvård.

Den befintliga simhallen kommer att vara öppen fram tills den nya simhallen öppnar. Därefter stängs den gamla. På detta sätt kommer perioden utan simhall att minimeras.

Ambitionen är att simhallen ska vara öppen i så stor utsträckning som möjligt under pågående byggnation. Vissa perioder kommer simhallen, hela eller vissa delar, att behöva stängas.

Den befintliga rehab- och relaxavdelningen kommer att behållas och byggas ihop med den nya simhallen. Rehab- och relaxavdelningen kommer därför att behöva stängas under en längre period i samband med detta.

Vad som ska ske med den befintliga simhallsbyggnaden i framtiden är inte bestämt. Beslut tas längre fram.

Efter byggstart är den planerade byggtiden två år. Det innebär att simhallen planeras vara färdigställd maj 2024.

Den befintliga simhallen byggdes 1976. Simhallen är i dåligt skick. Vissa delar är så pass dåliga att de skulle kräva omfattande renoveringar. Sammantaget är bedömningen att det inte är ekonomiskt försvarbart att driva den befintliga simhallen vidare.

Just nu görs en parkeringsutredning för hela Bålsta centrum. Utredningen ser över behovet av parkeringsplatser för olika ändamål (pendlar-, besöks- och personalparkering).

Enligt beslut i kommunfullmäktige får byggnation av en ny simhall inte påbörjas innan parkeringsutredningen är klar.

Återvinningsstationen kommer behöva flyttas. I dagsläget är det inte klart var den kommer att placeras.

Nej. I beslutet att bygga en ny simhall har man vägt intressen och behov mot varandra. Utifrån investeringskostnad, driftkostnad, besöksunderlag och anläggningar i närliggande kommuner är det beslutat att inte bygga ett äventyrsbad.

Äventyrsbad finns inom närområdet i till exempel Uppsala, Enköping, Järfälla och Västerås. Det är ett medvetet val att den nya simhallen inte ska konkurrera med dessa.

I dagsläget finns inget beslut gällande kostnad för bad. Öppettider, bemanning och priser för den nya simhallen håller på att ses över.

Ja, det kommer att finnas ett café med enklare servering.

Sidansvarig:

Klicka för support
Stäng supportfönster