Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Björkvallen

Bo Klok Mark- och Exploatering AB bygger åtta flerbostadshus utformade som radhus i två plan med totalt 64 lägenheter på Björkvallen. Det nya kvarteret kommer att heta BoKlok Krysset. Förutom BoKlok kommer Solfältets Fastighets AB att bygga ett flerbostadshus i området. Kommunen samordnar utbyggnaden. Enligt den preliminära tidplanen kommer området att stå klart kring årsskiftet 2021-2022. 

Detaljplanen för Björkvallen (del av Bålsta 2:69 med flera) behandlar huvudsakligen möjlighet till boende, men med inslag för verksamheter på bottenplanet i områdets norra del.

Huvuddragen är en småskalig trädgårdsstad med tydliga kvartersbildningar. Husen orienteras kring privata innergårdar och kvarteren kring en gemensam ny lokalgata som korsar området. Gatan förbinds med Bålstavägen och Idrottsvägen.

I områdets norra del planeras en torgyta vid den befintliga byggnaden medborgarhuset. Ett område som idag ingår i den nuvarande idrottsytan kommer att göras om till grönstråk.

Björkvallen ligger 1 km från Bålsta Centrum och 1,5 kilometer från Bålsta station.

Här kan du läsa de nyheter som publiceras om projektet:

4 november 2021
Nya VA-ledningar ska anläggas till Björkvallen

Den 8 november påbörjar Nyab Mälardalen AB, som entreprenör på uppdrag av kommunen, att anlägga nya VA-ledningar till Björkvallen. Entreprenören kommer att starta arbetet nere vid Dalvägen, för att arbeta sig upp mellan skolan och husen i grönområdet, fram till BoKloks fastigheter på Björkvallen. Arbetet kommer pågå ca 07:00-19:00 vardagar och beräknas vara klart i januari 2022.

11 oktober 2021
Inflyttning i de första lägenheterna i området Björkvallen

Nu börjar området Björkvallen ta form och inflyttning i de första 66 lägenheterna i Bo Klok-området har påbörjats. I slutet av november kommer resterande radhus med 16 lägenheter vara klara för inflyttning.

Här kan du läsa hela nyheten

16 oktober 2020
Markutjämning och etablering i området Björkvallen

Arbetet fortsätter i området Björkvallen. Här har vi sammanfattat sommarens och höstens arbete och vad som händer den närmaste tiden framöver.

Här kan du läsa hela nyheten

18 maj 2020
Bygglov för åtta flerbostadshus på Björkvallen

Nu är bygglovet klart för åtta flerbostadshus utformade som radhus i två plan med totalt 64 lägenheter på Björkvallen.

Här kan du läsa hela nyheten

4 maj 2020
Marken saneras inför utbyggnad i Björkvallen

Som vi tidigare har berättat förbereds området Björkvallen för utbyggnad. Kommunen samordnar utbyggnaden, tillsammans med de två byggbolagen BoKlok Mark- och Exploatering AB och Solfältet fastighets AB. För att skapa en säker boendemiljö saneras marken nu innan den bebyggs. Tidigare utredningar har nämligen visat att det förekommer föroreningar inom vissa delar av området.

Läs hela nyheten

24 april 2020
Ny boulebana ersätter boulebanan vid Björkvallen

Nu bygger gatu- och parkavdelningen nya boulebanor på den gamla fotbollsplanen mellan Gipsvägen och Snäppvägen, i parkstråket mellan Nybygget och Västerängen.

Läs hela nyheten här

4 februari 2020
Nu förbereds utbyggnaden av området Björkvallen

Detaljplanen för Björkvallen (del av Bålsta 2:69 med flera) är färdig och nu förbereds området för utbyggnad. Kommunen samordnar utbyggnaden, tillsammans med de två byggbolagen BoKlok Mark- och Exploatering AB och Solfältet fastighets AB. Här berättar vi om vad som är på gång och om tidplanen framåt.

Läs hela nyheten här

19 december 2019
Beslut om exploateringsavtal och exploateringsbudget för Björkvallen

Den 9 december beslutade kommunfullmäktige att Håbo kommun kan ingå genomförandeavtal med BoKlok Mark och Exploatering AB samt med Solfältet Fastighets AB, med tillhörande avtal om överlåtelse av kommunalägd mark.

Läs hela nyheten här

30 september 2019
Exploateringsavtal och exploateringsbudget för Björkvallen

Kommunstyrelsen har gett förvaltningen i uppdrag att gå vidare med planerna för Björkvallen, under förutsättning att det inte blir en förlustaffär.

Läs hela nyheten här

Sidansvarig:

Klicka för support
Stäng supportfönster