Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Markutjämning och etablering i området Björkvallen

Arbetet fortsätter i området Björkvallen. Här har vi sammanfattat sommarens och höstens arbete och vad som händer den närmaste tiden framöver.

Under sommaren och hösten har kommunen fortsatt med projekteringen av Idrottsvägen och de nya vatten- och avloppsledningarna i anslutning till området Björkvallen. Kommunen kommer nu att påbörja en upphandling för arbetet.

Samtidigt har en del förberedande markarbeten börjat inne på området Björkvallen. BoKlok mark och exploatering AB har påbörjat sin etablering på platsen med sin entreprenad.

Under hösten har det gjorts en markutjämning i området. Dessutom har ledningar förberetts till de kommande byggnaderna. Nyligen har även pålning av kommande byggnader påbörjats. I områdets södra del har marken grävts upp för att förbereda omläggningen av en dagvattenledning som ska ligga i den nya gatan.

På gång den närmaste tiden

Närmast i projektet kommer några av björkarna i området att tas ned. En del av björkarna är i dåligt skick och bedöms inte kunna vara kvar på platsen. Därefter ska även de äldre omklädningsrummen, fotbollsmålen och annat som hör till den tidigare fotbollsplanen rivas.

BoKlok mark och exploatering AB kommer att fortsätta förbereda marken för den väg och de ledningar som ska dras i mitten av bostadsområdet. BoKlok förbereder även området för en installation av bergvärme.

Mer om området Björkvallen

Flerbostadshus ska byggas i området Björkvallen. Kommunen samordnar utbyggnaden. Enligt den preliminära tidplanen kommer området att stå klart kring årsskiftet 2021-2022.

Här kan du läsa mer om projektet Björkvallen

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster