Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Markutjämning och etablering i området Björkvallen

Arbetet fortsätter i området Björkvallen. Här har vi sammanfattat sommarens och höstens arbete och vad som händer den närmaste tiden framöver.

Under sommaren och hösten har kommunen fortsatt med projekteringen av Idrottsvägen och de nya vatten- och avloppsledningarna i anslutning till området Björkvallen. Kommunen kommer nu att påbörja en upphandling för arbetet.

Samtidigt har en del förberedande markarbeten börjat inne på området Björkvallen. BoKlok mark och exploatering AB har påbörjat sin etablering på platsen med sin entreprenad.

Under hösten har det gjorts en markutjämning i området. Dessutom har ledningar förberetts till de kommande byggnaderna. Nyligen har även pålning av kommande byggnader påbörjats. I områdets södra del har marken grävts upp för att förbereda omläggningen av en dagvattenledning som ska ligga i den nya gatan.

På gång den närmaste tiden

Närmast i projektet kommer några av björkarna i området att tas ned. En del av björkarna är i dåligt skick och bedöms inte kunna vara kvar på platsen. Därefter ska även de äldre omklädningsrummen, fotbollsmålen och annat som hör till den tidigare fotbollsplanen rivas.

BoKlok mark och exploatering AB kommer att fortsätta förbereda marken för den väg och de ledningar som ska dras i mitten av bostadsområdet. BoKlok förbereder även området för en installation av bergvärme.

Mer om området Björkvallen

Flerbostadshus ska byggas i området Björkvallen. Kommunen samordnar utbyggnaden. Enligt den preliminära tidplanen kommer området att stå klart kring årsskiftet 2021-2022.

Här kan du läsa mer om projektet Björkvallen

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster