Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

 Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Bålsta C

Bålsta centrum står inför en omfattande omvandling vilket bygger på att främja mångfald, fläta ihop stad med natur och framhäva Bålstas specifika identitet.

Staden ska centreras kring två huvudstråk vilka bland annat sammankopplas med ett nytt resecentrum samt berikas med olika typer av bostäder och verksamheter.

Området ska ha en varierande och stadsmässig karaktär vilket uppnås med en varierad bebyggelse. Offentliga miljöer såsom parker, torg och stråk ska utformas med särskild omsorg, karaktäriseras av grönska och kopplingen till Mälaren ska tydliggöras.

Området på 30 hektar har idag cirka 90 boende och det finns cirka 60 verksamma företag. Genom att skapa förutsättning för en tillkommande bebyggelse som omfattar cirka 2 000 nya bostäder, service, gator, parker och torg möjliggörs en levande och trygg stadsdel såväl dag- som kvällstid.

Målet är att sätta människan i fokus istället för bilen och ersätta tätorten med en livfull småstad. Ledordet lyder ”från tätort till stad”.

Området omfattar totalt nio etapper och genomförandetiden uppskattas till cirka 20 år.

​Sidansvarig: Anton Karlsson

Nyheter

Klicka för support
Stäng supportfönster