Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Bålsta C

Bålsta centrum utvecklas med ett resecentrum, torg, bostäder och aktivitetspark. Ett stråk med grönska leder genom centrum med bättre tillgänglighet för dig som går och cyklar. Bålsta centrum främjar mångfald och flätar ihop småstad med natur.

Håbo är en attraktiv kommun som många vill bo och etablera sig i. Vi behöver därför anpassa infrastrukturen för en fortsatt positiv utveckling av vår kommun.

Bålsta C är projektnamnet för den övergripande utvecklingen för delar av Bålsta tätort. Utvecklingen genomförs succesivt och delas in i flera projekt och etapper. 2012 godkändes detaljplaneprogrammet för Bålsta centrum och under 2013 och 2014 togs ett idé- och gestaltningsprogram fram som knyts ihop med vår vision, Vårt framtida Håbo. Tillsammans utgör idé- och gestaltningsprogrammet och visionen ramen för utvecklingen av Bålsta centrum.

Etapp 1, steg 1

Under hösten 2022 inleder vi projektstart av etapp1, steg 1 av Bålsta C. Här anpassas infrastrukturen med nya vatten- och avloppsledningar, VA-ledningar, och gång- och cykelvägar.

De nya VA-ledningarna kopplas till de nylagda ledningarna längs med Stockhomsvägen intill Kapellvägen, OKQ8. Du kan läsa mer om det projektet på sidan BÅT- Nya vatten och avloppsledningar.

Anläggninsgarbetet för de nya VA-ledningarna börjar på Stockholmsvägen intill Kapellvägen och avslutas intill Stationsrondellen vid Centrumleden. Arbetet genomförs succesivt med start augusti 2022 till hösten 2023.

Talltorp

Under sommaren 2022 påbörjas rivning av förskolan Talltorp och andra intillligande byggnader. Under pågående projekt av nya vatten- och avloppsledningar används platsen som etableringsyta.

När vi utvecklar och anpassar infrastrukturen med nya vatten- och avloppsledningar, VA-ledninga, och gång- och cykelvägar påverkas omgivningen. Trafiken leds om, det kan uppstå köer under vissa tider och vi behöver gräva i marken. VA-nätet anläggs i närheten av bostäder, parker och vägar och kommer att påverkas. Där vi gräver för nya ledningar kan träd och buskar behöva tas bort och eventuellt annat som ligger i nära anstlutning kan påverkas av arbetet.

Stockholmsvägen

Arbetet längs med Stockholmsvägen påverkar framkomligheten. Även vägarna som ansluter till Stockholmsvägen påverkas. Den sträcka av Stockholmsvägen som påverkas har trafikljusreglering och endast ett körfält öppet. Under hösten kommer trafiken ledas om via Badhusvägen.

Anläggninsgarbetet för de nya VA-ledningar börjar på Stockholmsvägen intill Kapellvägen och avslutas intill Stationsrondellen vid Centrumleden. Arbetet genomförs succesivt med start augusti 2022 till hösten 2023.

Anslutande vägar som får begränsad framkomlighet under arbetet längs med Stockholmsvägen;

 • Runbrovägen
 • Björksätervägen
 • Mastvägen och anslutande gång- och cykelväg mot Stockholmsvägen
 • Brittsätervägen
 • Västra centruminfarten, Centrumstråket
 • Stationsvägen
 • Centrumleden (nordöstra)

Nyheter

 • Resecentrum får fjärrvärme

  Nu är det dags för en av de sista delarna innan resecentrum är färdigt. Under vecka 25 påbörjas fjärrvärmearbetena till resecentrum och de beräknas pågå i sex veckor.
 • Resecentrum med återbrukat tegel och sedumtak

  Resecentrum blir en mötesplats för dig som resenär där trafik och service samordnas omkring järnvägsstationen, busstorget, taxi och bilparkeringen. Fasaden och väggarna till resecentrum byggs med åter...
 • Vänthall saneras

  Vänthallen intill busstorget ska saneras inom kort på grund av vandalsering.

Projekt som ingår i Bålsta C

​Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster