Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Bålsta C

Bålsta centrum utvecklas med ett resecentrum, torg, bostäder och aktivitetspark. Ett stråk med grönska leder genom centrum med bättre tillgänglighet för dig som går och cyklar. Bålsta centrum främjar mångfald och flätar ihop småstad med natur.

Håbo är en attraktiv kommun som många vill bo och etablera sig i. Vi behöver därför anpassa infrastrukturen för en fortsatt positiv utveckling av vår kommun.

Bålsta C är projektnamnet för den övergripande utvecklingen för delar av Bålsta tätort. Utvecklingen genomförs succesivt och delas in i flera projekt och etapper. 2012 godkändes detaljplaneprogrammet för Bålsta centrum och under 2013 och 2014 togs ett idé- och gestaltningsprogram fram som knyts ihop med vår vision, Vårt framtida Håbo. Tillsammans utgör idé- och gestaltningsprogrammet och visionen ramen för utvecklingen av Bålsta centrum.

Etapp 1

Under hösten 2022 inleder vi projektstart av etapp1 av Bålsta C. Vi lägger nya vatten- och avloppsledningar och bygger nya gång- och cykelvägar, samtidigt utökas och förbättras tillgängligheten på busstorget intill resecentrum. Anpassningar av infrastrukturen genomförs för en fortsatt positiv utveckling av Bålsta Centrum.

Den här delen av projektet omfattar sträckan längs Stockholmsvägen från Kapellvägen (OKQ8) till Stationsrondellen vid Centrumleden.

Projektet är indelat i flera steg (produktions etapper) för att minimera trafikstörningar. De olika stegen kan också innebära att det kan pågå arbeten på flera ställen samtidigt längs sträckan.

VA-arbetet beräknas vara klart början av 2024. Därefter påbörjas återställningen av gata och mark, och beräknas bli färdig våren 2024.

När vi utvecklar och anpassar infrastrukturen påverkas befintliga vatten- och avloppsledningar, gång- och cykelvägar. Trafiken leds om, det kan uppstå köer under vissa tider och vi behöver gräva i marken. VA-nätet anläggs i närheten av bostäder, parker och vägar och kommer att påverkas. Där vi gräver för nya ledningar kan träd och buskar behöva tas bort och eventuellt annat som ligger i nära anstlutning kan påverkas av arbetet.

Stockholmsvägen

Arbetet längs med Stockholmsvägen påverkar framkomligheten. Även vägarna som ansluter till Stockholmsvägen påverkas.

Anläggninsgarbetet för de nya VA-ledningar börjar på Stockholmsvägen intill Kapellvägen och avslutas intill Stationsrondellen vid Centrumleden. Arbetet genomförs succesivt med start augusti 2022 till våren 2024.

Anslutande vägar som får begränsad framkomlighet under arbetet längs med Stockholmsvägen;

 • Runbrovägen
 • Björksätervägen
 • Mastvägen och anslutande gång- och cykelväg mot Stockholmsvägen
 • Brittsätervägen
 • Västra centruminfarten, Centrumstråket
 • Stationsvägen
 • Centrumleden (nordöstra)

Gångtunneln mellan resecentrum och Bålsta centrum

Gångtunneln mellan resecentrum och Bålsta centrum är avstängd under tiden marken runt om byggs färdigt. Samtidigt renoveras bron och tunneln byggs ut. Mellan stationsrondellen och gångtunneln finns ett övergångsställe för att ta sig över Stockholmsvägen.

Tidigare Talltorpskolan

I anslutning till Brittsätervägen har det tidigare funnits byggnader som har använts för olika typer av verksamheter, bland annat Talltorpskolan. De byggnaderna var i dåligt skick och behövde rivas. Under pågående projekt av nya vatten- och avloppsledningar används platsen som etableringsyta.

Nyheter

 • Cykelparkering vid resecentrum flyttas tillfälligt från 10 november

  Vi behöver tillfälligt flytta cykelparkeringen intill resecentrum cirka 50 meter nedåt i backen mot Stockholmsvägen från fredag den 10 november. Det görs för att förbereda ytan för fler cykelställ, ny...
 • Ny belysning bidrar till tryggare ytor

  Under hösten påbörjas arbetet med att iordningställa arbetsytorna runt resecentrum. Fler cykelställ och ny belysning längs gågatan intill resecentrum och sittplatser för avkoppling ersätter den nuvara...
 • Centrumleden och Centrumrondellen återställs

  Centrumrondellen återställs och öppnar för trafik under vecka 39. Centrumleden mot pendlarparkeringen öppnar upp för trafik under vecka 41 och bussarna flyttar tillbaka till ordinarie busstorg.

Projekt som ingår i Bålsta C

​Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster