Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Bålsta C

Bålsta centrum utvecklas med ett resecentrum, torg, bostäder och aktivitetspark. Ett stråk med grönska leder genom centrum med bättre tillgänglighet för dig som går och cyklar. Bålsta centrum främjar mångfald och flätar ihop småstad med natur.

Håbo är en attraktiv kommun som många vill bo och etablera sig i. Vi behöver därför anpassa infrastrukturen för en fortsatt positiv utveckling av vår kommun.

Bålsta C är projektnamnet för den övergripande utvecklingen för delar av Bålsta tätort. Utvecklingen genomförs succesivt och delas in i flera projekt och etapper. 2012 godkändes detaljplaneprogrammet för Bålsta centrum och under 2013 och 2014 togs ett idé- och gestaltningsprogram fram som knyts ihop med vår vision, Vårt framtida Håbo. Tillsammans utgör idé- och gestaltningsprogrammet och visionen ramen för utvecklingen av Bålsta centrum.

Etapp 1, steg 1

Under hösten 2022 inleder vi projektstart av etapp1, steg 1 av Bålsta C. Här anpassas infrastrukturen med nya vatten- och avloppsledningar, och gång- och cykelvägar.

De nya VA-ledningarna kopplas till de nylagda ledningarna längs med Stockhomsvägen intill Kapellvägen, OKQ8. Du kan läsa mer om det projektet på sidan BÅT- Nya vatten och avloppsledningar.

Anläggninsgarbetet för de nya VA-ledningarna börjar på Stockholmsvägen intill Kapellvägen och avslutas intill Stationsrondellen vid Centrumleden. Arbetet genomförs succesivt med start augusti 2022 till hösten 2023.

När vi utvecklar och anpassar infrastrukturen påverkas befintliga vatten- och avloppsledningar, gång- och cykelvägar. Trafiken leds om, det kan uppstå köer under vissa tider och vi behöver gräva i marken. VA-nätet anläggs i närheten av bostäder, parker och vägar och kommer att påverkas. Där vi gräver för nya ledningar kan träd och buskar behöva tas bort och eventuellt annat som ligger i nära anstlutning kan påverkas av arbetet.

Stockholmsvägen

Arbetet längs med Stockholmsvägen påverkar framkomligheten. Även vägarna som ansluter till Stockholmsvägen påverkas. Den sträcka av Stockholmsvägen som påverkas har trafikljusreglering och endast ett körfält öppet. Under hösten kommer trafiken ledas om via Badhusvägen.

Anläggninsgarbetet för de nya VA-ledningar börjar på Stockholmsvägen intill Kapellvägen och avslutas intill Stationsrondellen vid Centrumleden. Arbetet genomförs succesivt med start augusti 2022 till hösten 2023.

Anslutande vägar som får begränsad framkomlighet under arbetet längs med Stockholmsvägen;

 • Runbrovägen
 • Björksätervägen
 • Mastvägen och anslutande gång- och cykelväg mot Stockholmsvägen
 • Brittsätervägen
 • Västra centruminfarten, Centrumstråket
 • Stationsvägen
 • Centrumleden (nordöstra)

Gångtunneln mellan resecentrum och Bålsta centrum

Gångtunneln mellan resecentrum och Bålsta centrum är avstängd under tiden marken runt om byggs färdigt. Samtidigt ska också bron renoveras och tunneln ska byggas ut. Mellan stationsrondellen och gångtunneln finns ett övergångsställe för att ta sig över Stockholmsvägen.

Tidigare Talltorpskolan

I anslutning till Brittsätervägen har det tidigare funnits byggnader som har använts för olika typer av verksamheter, bland annat Talltorpskolan. De byggnaderna var i dåligt skick och behövde rivas. Under pågående projekt av nya vatten- och avloppsledningar används platsen som etableringsyta.

Nyheter

 • Tillfällig T-korsning när projektet Bålsta C tar sig vidare

  Nya vatten- och avloppsledningar är nu placerade enligt första fasen längs Stockholmsvägen intill resecentrum. Under nästa vecka (19) går projektet vidare in i nästa fas. Då flyttas grävningen och den...
 • Tillfällig väg ersätter sträcka av Stockholmsvägen

  Från vecka 6 stängs den tillfälliga pendlarparkeringen intill resecentrum. Ytan kommer delvis att användas för att leda om trafiken till en dubbelriktad väg från Stockholmsvägen. Anledningen är fortsa...
 • Bålsta C förbättrar infrastrukturen

  Projektet Bålsta C är igång med att utveckla infrastrukturen med vatten- och avloppsledningar, gång- och cykelvägar och marken intill resecentrum. Mellan vecka 47 och vecka 48 börjar byggmaskiner och ...

Projekt som ingår i Bålsta C

​Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster