Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Bålsta C

Bålsta centrum utvecklas med ett resecentrum, torg, bostäder och aktivitetspark. Ett stråk med grönska leder genom centrum med bättre tillgänglighet för dig som går och cyklar. Bålsta centrum främjar mångfald och flätar ihop småstad med natur. Bålsta C är projektnamnet för den övergripande utvecklingen för delar av Bålsta tätort. Utvecklingen genomförs succesivt och delas in i flera projekt och etapper.

Aktuellt inom projektet

Del av Stockholmsvägen stängs av

Förstärkningen av huvudledningsnätet för vatten och avlopp längs Stockholmsvägen går in i sin slutfas. Det innebär att en sträcka på 240 meter av Stockholmsvägen mellan Runbrovägen och Kapellvägen stängs från första veckan i mars till och med slutet av juni. Arbetet delas in i två etapper om 120 meter per etapp, avstängningen gäller för hela sträckan på cirka 240 meter. Sträckan beräknas vara stängd fram till slutet av juni 2024.

Se bild för avstängd sträcka Öppnas i nytt fönster. Uppdaterad och gäller från 2 maj

Tillfällig gång- och cykelväg mellan Mastvägen och Stockholmsvägen

På den del av Stockholmsvägen som stängs av flyttas gång- och cykelvägen tillfälligt närmare Mastvägen.

Se bild för tillfällig gång- och cykelväg (GC-väg)

Fortsatt framkomlighet

Genom att använda alternativa vägar kan du fortfarande ta dig fram genom Bålsta och till alla anslutande verksamheter. Kraftleden ska användas som genomfartsled. Om du till exempel ska åka bil till Draget från centrum är den anvisade vägen Kraftleden. Detsamma gäller om du ska ta dig från Tvåhusområdet till Bålsta station med bil är den anvisade vägen Kraftleden.

Skeppsvägen

Skeppsvägen prioriteras för utryckningsfordon. Under perioden placeras pollare, som gör att endast utryckningsfordon kan ta sig längs Skeppsvägen obehindrat. Pollarna placeras ungefär i mitten av Skeppsvägen, som är den rödmarkerade pricken på kartan. Det innebär att du som bilist inte kan använda Skeppsvägen som en genomfartsväg mellan Runbrovägen och Kalmarvägen.

Lindegårdsvägen

Under perioden för avstängningen kommer UL-bussarna, som annars åker längs den avstängda sträckan, trafikera Lindegårdsvägen för att minimera påverkan för linjetrafiken och risk för eventuella förseningar.

Olika lösningar

Förhållandena längs den avstängda sträckan gör att det blir väldigt kostsamt att leda om trafiken i direkt anslutning till vägen. Lösningen med att stänga av Stockholmsvägen har vägts mellan kostnad, tid, säkerhet och vad som är möjligt. Genom att stänga av Stockholmsvägen sparar kommunen ett antal miljoner och kortar ner tidsplanen med 6 veckor jämfört med att bygga en bredare enfilig väg. Arbetet kan därför slutföras i slutet av juni, då sträckan av Stockholmsvägen kan öppnas upp för trafik igen. Avstängningen av sträckan är samordnad med UL, SL samt utryckningsverksamhet.

Stockholmsvägen trafikeras av cirka 8000-10 000 bilar varje dag. Det innebär att vägar som inte är anpassade som genomfartsled kan det snabbt bli trafikstockning på.

Frågor och svar

Varför används inte Lindegårdsvägen som genomfartsled?
Svar:
Vi hänvisar till Kraftleden eftersom Stockholmsvägen trafikeras av cirka 8000-10 000 bilar varje dag. Lindegårdsvägen prioriteras för de kringboende och linjetrafiken av UL-bussarna. Om Lindegårdsvägen används som genomfartsled finns stor risk för trafikstockning, det ligger också en förskola nära vägen.

Varför används inte Skeppsvägen som genomfartsled?
Svar:
Vi hänvisar till Kraftleden eftersom Stockholmsvägen trafikeras av cirka 8000-10 000 bilar varje dag och viadukten till Skeppsvägen är inte konstruerad för genomfartstrafik vilket innebär att vägen inte klarar av belastningen som en genomfartsled.

Skeppsvägen prioriteras därför för utryckningsfordon.

Håbo är en attraktiv kommun som många vill bo och etablera sig i. Vi behöver därför anpassa infrastrukturen för en fortsatt positiv utveckling av vår kommun.

Bålsta C är projektnamnet för den övergripande utvecklingen för delar av Bålsta tätort. Utvecklingen genomförs succesivt och delas in i flera projekt och etapper. 2012 godkändes detaljplaneprogrammet för Bålsta centrum och under 2013 och 2014 togs ett idé- och gestaltningsprogram fram som knyts ihop med vår vision, Vårt framtida Håbo. Tillsammans utgör idé- och gestaltningsprogrammet och visionen ramen för utvecklingen av Bålsta centrum.

Under hösten 2022 inleder vi projektstart av etapp1 av Bålsta C. Vi lägger nya vatten- och avloppsledningar och bygger nya gång- och cykelvägar, samtidigt utökas och förbättras tillgängligheten på busstorget intill resecentrum. Anpassningar av infrastrukturen genomförs för en fortsatt positiv utveckling av Bålsta Centrum.

Den här delen av projektet omfattar sträckan längs Stockholmsvägen från Kapellvägen (OKQ8) till Stationsrondellen vid Centrumleden.

Projektet är indelat i flera steg (produktions etapper) för att minimera trafikstörningar. De olika stegen kan också innebära att det kan pågå arbeten på flera ställen samtidigt längs sträckan.

VA-arbetet beräknas vara klart under 2024. Därefter påbörjas återställningen av gata och mark, och beräknas bli färdigt samma år2024.

När vi utvecklar och anpassar infrastrukturen påverkas befintliga vatten- och avloppsledningar, gång- och cykelvägar. Trafiken leds om, det kan uppstå köer under vissa tider och vi behöver gräva i marken. VA-nätet anläggs i närheten av bostäder, parker och vägar och kommer att påverkas. Där vi gräver för nya ledningar kan träd och buskar behöva tas bort och eventuellt annat som ligger i nära anstlutning kan påverkas av arbetet.

Stockholmsvägen

Arbetet längs med Stockholmsvägen påverkar framkomligheten. Även vägarna som ansluter till Stockholmsvägen påverkas.

Anläggninsgarbetet för de nya VA-ledningar börjar på Stockholmsvägen intill Kapellvägen och avslutas intill Stationsrondellen vid Centrumleden. Arbetet genomförs succesivt med start augusti 2022 till våren 2024.

Anslutande vägar som får begränsad framkomlighet under arbetet längs med Stockholmsvägen;

 • Runbrovägen
 • Björksätervägen
 • Mastvägen och anslutande gång- och cykelväg mot Stockholmsvägen
 • Brittsätervägen
 • Västra centruminfarten, Centrumstråket
 • Stationsvägen
 • Centrumleden (nordöstra)

Gångtunneln mellan resecentrum och Bålsta centrum

Gångtunneln mellan resecentrum och Bålsta centrum är avstängd under tiden marken runt om byggs färdigt. Samtidigt renoveras bron och tunneln byggs ut. Mellan stationsrondellen och gångtunneln finns ett övergångsställe för att ta sig över Stockholmsvägen.

Tidigare Talltorpskolan

I anslutning till Brittsätervägen har det tidigare funnits byggnader som har använts för olika typer av verksamheter, bland annat Talltorpskolan. De byggnaderna var i dåligt skick och behövde rivas. Under pågående projekt av nya vatten- och avloppsledningar används platsen som etableringsyta.

Nyheter

 • Stockholmsvägen avstäng inkl Runbrovägen Del av Stockholmsvägen avstängd – även korsningen Runbrovägen

  Nu fortskrider arbetet med vatten- och avloppsledningarna längs Stockholmsvägen. Grävarbetet med ledningarna ligger i fas. I kommande etapp behöver vi stänga av in- och utfarten till Runbrovägen. Verk...
 • Del av Stockholmsvägen stängs
  - busslinjer och vägar anpassas


  Från måndag den 4 mars stängs en sträcka på Stockholmsvägen, mellan Runbrovägen och Kapellvägen. Du kan fortfarande ta dig fram genom Bålsta och till alla anslutande verksamheter. Kraftleden, gång- oc...
 • Del av Stockholmsvägen stängs av

  Från första veckan i mars (vecka 10) och fram till slutet av juni stängs en kortare sträcka på Stockholmsvägen av mellan Runbrovägen och Kapellvägen. Följ skyltning för alternativa vägar. Det är forts...

Projekt som ingår i Bålsta C

​Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster