Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

 Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Detaljplaneprogram för Kalmarsand

Detaljplaneprogrammet godkändes av kommunstyrelsen 2010-10-18 enligt § 145.

Kalmarsandsområdet är beläget mellan järnvägen, Stockholmsvägen, Kalmarrondellen och befintlig bebyggelse i Kalmarsand. Siloområdet ingår.

Detaljplaneprogrammet för Kalmarsand redovisar att området innehåller en utbyggnad med cirka 240 bostäder i friliggande enbostadshus, parhus, kedjehus, radhus eller flerbostadshus. Programmet inrymmer även verksamheter och förskola samt småbåtshamn.

En förutsättning för utbyggnaden av hela området är att en ny väg byggs från Kalmarrondellen till Kalmarsand och att Stockholmsvägen övergår till en lokalgata där de oskyddade trafikanterna prioriteras.

Programområdet är cirka 25 hektar.

Vad är syftet med ett detaljplaneprogram?

Syftet med ett detaljplaneprogram är att kommunens beslutsunderlag i ett tidigt skede ska breddas med de berördas erfarenheter och synpunkter. De berörda ska ges möjlighet till insyn och påverkan innan kommunens ställningstaganden är låsta.

Sidansvarig: Anton Karlsson

Klicka för support
Stäng supportfönster