Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Detaljplaneprogram för Kalmarsand

Detaljplaneprogrammet godkändes av kommunstyrelsen 2010-10-18 enligt § 145.

Kalmarsandsområdet är beläget mellan järnvägen, Stockholmsvägen, Kalmarrondellen och befintlig bebyggelse i Kalmarsand. Siloområdet ingår.

Detaljplaneprogrammet för Kalmarsand redovisar att området innehåller en utbyggnad med cirka 240 bostäder i friliggande enbostadshus, parhus, kedjehus, radhus eller flerbostadshus. Programmet inrymmer även verksamheter och förskola samt småbåtshamn.

En förutsättning för utbyggnaden av hela området är att en ny väg byggs från Kalmarrondellen till Kalmarsand och att Stockholmsvägen övergår till en lokalgata där de oskyddade trafikanterna prioriteras.

Programområdet är cirka 25 hektar.

Vad är syftet med ett detaljplaneprogram?

Syftet med ett detaljplaneprogram är att kommunens beslutsunderlag i ett tidigt skede ska breddas med de berördas erfarenheter och synpunkter. De berörda ska ges möjlighet till insyn och påverkan innan kommunens ställningstaganden är låsta.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster