Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

 Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Idé- och gestaltningsprogram för Bålsta C

Under perioden maj 2013- april 2014 har ett Idé- och gestaltningsprogram för Bålsta C tagits fram. Kommunstyrelsen godkände programmet den 19 maj 2014.

Målet med Idé- och gestaltningsprogrammet är att förstärka Bålstas identitet som stad i enlighet med kommunens vision, översiktsplan och planprogram för Bålsta C.

Idé och gestaltningsprogrammet består av en rapport med bilagor avseende ändringar från planprogram, områdesanalys och analys av planprogram, handels- och bullerutredning.

Idé- och gestaltningsprogrammet syftar till: att ge stöd åt inblandade parter i gestaltningen av nya Bålsta C, att föreslå, tydliggöra och illustrera önskade kvaliteter i den nya bebyggelsen, samt att föreslå utformning av torg, parker, gator och offentliga platser.

Idé- och gestaltningsprogrammet ska vara vägledande vid framtagande av de kommande detaljplanernas utformningskrav samt som stöd vid bygglovprövning.

Fakta nya Bålsta centrum

Areal: cirka 30 ha

Kontor och handel: 15 000-20 000 kvm

Bostäder: 140 000-250 000 kvm

Antal nya bostäder: 1 400-2 500

Antal nya invånare: 2 800-5 000

Läs mer om Bålsta C-projektet

Klicka här för att läsa mer om hela Bålsta C-projektet

Sidansvarig: Anton Karlsson

Klicka för support
Stäng supportfönster