Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Idé- och gestaltningsprogram för Bålsta C

Under perioden maj 2013- april 2014 har ett Idé- och gestaltningsprogram för Bålsta C tagits fram. Kommunstyrelsen godkände programmet den 19 maj 2014.

Målet med Idé- och gestaltningsprogrammet är att förstärka Bålstas identitet som stad i enlighet med kommunens vision, översiktsplan och planprogram för Bålsta C.

Idé och gestaltningsprogrammet består av en rapport med bilagor avseende ändringar från planprogram, områdesanalys och analys av planprogram, handels- och bullerutredning.

Idé- och gestaltningsprogrammet syftar till: att ge stöd åt inblandade parter i gestaltningen av nya Bålsta C, att föreslå, tydliggöra och illustrera önskade kvaliteter i den nya bebyggelsen, samt att föreslå utformning av torg, parker, gator och offentliga platser.

Idé- och gestaltningsprogrammet ska vara vägledande vid framtagande av de kommande detaljplanernas utformningskrav samt som stöd vid bygglovprövning.

Fakta nya Bålsta centrum

Areal: cirka 30 ha

Kontor och handel: 15 000-20 000 kvm

Bostäder: 140 000-250 000 kvm

Antal nya bostäder: 1 400-2 500

Antal nya invånare: 2 800-5 000

Läs mer om Bålsta C-projektet

Klicka här för att läsa mer om hela Bålsta C-projektet

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster