Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

 Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Bygglov för åtta flerbostadshus på Björkvallen

Nu är bygglovet klart för åtta flerbostadshus utformade som radhus i två plan med totalt 64 lägenheter på Björkvallen.

Bostäderna byggs av BoKlok som bostadsrätter. Det nya kvarteret kommer att heta BoKlok Krysset. Totalt byggs åtta ettor, 26 tvåor, 20 treor och 10 fyror. Beräknad inflyttning i de nya lägenheterna är hösten 2021 uppger BoKlok på sin webbplats.

Bygglovet beviljades vid bygg- och miljönämndens sammanträde den 12 maj. Ansökan uppfyller bestämmelserna i detaljplanen.

Den 14 maj höll BoKlok en livesänd dragning av turordningsnummer för de som anmält intresse för projektet.

Björkvallen ligger 1 km från Bålsta Centrum och 1,5 kilometer från Bålsta station.

Detaljplanen för området

Detaljplanen för Björkvallen (del av Bålsta 2:69 med flera) behandlar huvudsakligen möjlighet till boende, men med inslag för verksamheter på bottenplanet i områdets norra del.

Huvuddragen är en småskalig trädgårdsstad med tydliga kvartersbildningar. Husen orienteras kring privata innergårdar och kvarteren kring en gemensam ny lokalgata som korsar området. Gatan förbinds med Bålstavägen och Idrottsvägen.

I områdets norra del planeras en torgyta vid den befintliga byggnaden medborgarhuset. Ett område som idag ingår i den nuvarande idrottsytan kommer att göras om till grönstråk.

Enligt den preliminära tidplanen kommer området att stå klart kring årsskiftet 2021-2022. Förutom BoKlok kommer Solfältets Fastighets AB att bygga ett flerbostadshus i området.

Planbeskrivning för Björkvallen del av Bålsta 2:69 med flera Pdf, 437.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Ett kvarter med radhus sett uppifrån. Ska byggas i Björkvallen

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster