Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

 Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Marken saneras inför utbyggnad i Björkvallen

Som vi tidigare har berättat förbereds området Björkvallen för utbyggnad. Kommunen samordnar utbyggnaden, tillsammans med de två byggbolagen BoKlok Mark- och Exploatering AB och Solfältet fastighets AB. För att skapa en säker boendemiljö saneras marken nu innan den bebyggs. Tidigare utredningar har nämligen visat att det förekommer föroreningar inom vissa delar av området.

Under detaljplanearbetet hittades föroreningar i marken vid ett antal områden på parkeringen och på fotbollsplanen. Kommunen har nu utrett områdena för att kunna schakta bort de jordmassor där föroreningarna förekommer. Arbetet påbörjas under vecka 19 och beräknas pågå fram till vecka 23.

Först görs en del förberedelser inför schaktningen. Parkeringsplatsen stängs av och saneringsområdet avgränsas med ett högre staket på några platser. Det sätts även upp skyltar om byggtrafik och infarten till parkeringen breddas något. Därefter kommer en del äldre staket som står runt fotbollsplanen att plockas ner.

När dessa förberedelser är klara påbörjas en sanering i området söder om fotbollsplanen (Delområde B, södra). I detta område finns en vall som ska schaktas bort. Massorna kommer att läggas vid parkeringen för att sedan köras iväg till en återvinningscentral. Därefter kommer det schaktas bort massor i norra delen av fotbollsplanen (Delområde B, norra). Det sista som görs är att schakta bort massor från parkeringen (Delområde A).

Medan arbetet pågår stängs grusparkeringen vid Björkvallen av. Här kan du läsa mer:
Avstängning vid parkeringen norr om Björkvallen (nyheten är avpublicerad eftersom den inte är aktuell längre).

Tidigare nyhet: Nu förbereds utbyggnaden av området Björkvallen

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster