Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Marken saneras inför utbyggnad i Björkvallen

Som vi tidigare har berättat förbereds området Björkvallen för utbyggnad. Kommunen samordnar utbyggnaden, tillsammans med de två byggbolagen BoKlok Mark- och Exploatering AB och Solfältet fastighets AB. För att skapa en säker boendemiljö saneras marken nu innan den bebyggs. Tidigare utredningar har nämligen visat att det förekommer föroreningar inom vissa delar av området.

Under detaljplanearbetet hittades föroreningar i marken vid ett antal områden på parkeringen och på fotbollsplanen. Kommunen har nu utrett områdena för att kunna schakta bort de jordmassor där föroreningarna förekommer. Arbetet påbörjas under vecka 19 och beräknas pågå fram till vecka 23.

Först görs en del förberedelser inför schaktningen. Parkeringsplatsen stängs av och saneringsområdet avgränsas med ett högre staket på några platser. Det sätts även upp skyltar om byggtrafik och infarten till parkeringen breddas något. Därefter kommer en del äldre staket som står runt fotbollsplanen att plockas ner.

När dessa förberedelser är klara påbörjas en sanering i området söder om fotbollsplanen (Delområde B, södra). I detta område finns en vall som ska schaktas bort. Massorna kommer att läggas vid parkeringen för att sedan köras iväg till en återvinningscentral. Därefter kommer det schaktas bort massor i norra delen av fotbollsplanen (Delområde B, norra). Det sista som görs är att schakta bort massor från parkeringen (Delområde A).

Medan arbetet pågår stängs grusparkeringen vid Björkvallen av. Här kan du läsa mer:
Avstängning vid parkeringen norr om Björkvallen (nyheten är avpublicerad eftersom den inte är aktuell längre).

Tidigare nyhet: Nu förbereds utbyggnaden av området Björkvallen

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster