Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Nu förbereds utbyggnaden av området Björkvallen

Detaljplanen för Björkvallen (del av Bålsta 2:69 med flera) är färdig och nu förbereds området för utbyggnad. Kommunen samordnar utbyggnaden, tillsammans med de två byggbolagen BoKlok Mark- och Exploatering AB och Solfältet fastighets AB. Här berättar vi om vad som är på gång och om tidplanen framåt.

I nuläget projekteras områdets olika delar. De nya vägarna genom området, vatten och avlopp, och byggnader detaljplaneras för att kunna byggas ut i ett senare skede.

Även en del förberedelser kopplade till marken i området görs nu. Tidigare utredningar har visat att det förekommer föroreningar inom vissa delar av Björkvallen. För att skapa en säker boendemiljö behöver marken saneras innan den bebyggs. Kommunen ser även över möjligheterna att riva de befintliga byggnaderna med omklädningsrum som ligger intill fotbollsplanen. Åtgärderna gör att fotbollsplanen Björkvallen inte kommer att kunna användas för träning eller matcher framöver.

Kommunen kommer att upphandla en entreprenad för att bygga ut vatten och avlopp samt utföra ett antal åtgärder för Idrottsvägen. Arbetena planeras bli utförda under hösten 2020.

Därefter kommer BoKlok Mark- och Exploatering och Solfältet fastighets börja produktionen av sina delar i projektet. Enligt den preliminära tidplanen kommer området att stå klart kring årsskiftet 2021-2022.

Här kan du läsa mer om Björkvallen

Tidigare nyhet om Björkvallen, inklusive länk till plankartan och planbeskrivningen:
Beslut om exploateringsavtal och exploateringsbudget för Björkvallen

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster