Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Tvåhus-området

Tvåhus-området är är ett nytt bostadsområde som är under uppbyggnad. Området ligger centralt i Bålsta med gångavstånd till kollektivtrafik och detaljhandel. Bostäderna som växer fram är med varierande kvarter och hustyper. Håbo kommun anlitar entreprenörer som anlägger vägar, torg, VA och belysning i området. Det är olika byggherrar som bygger bostäderna.

Aktuellt 2023
Två hus-området färdigställs till stora delar under hösten

Under augusti månad påbörjas arbetet med att finplanera Tvåhus-området. Det innebär att gator, trottoarer och bland annat park- och torgytor görs klart i den mån det är möjligt och beräknas vara klart i december 2023. Slutlig finjustering görs under 2024. Exempelvis kan vissa detaljer bara slutföras efter att byggstängsel och byggnadsställnngar tagits bort. Entreprenaden drivs av Håbo kommun och utförs av NCC.
Läs hela nyheten

14 juli 2021
Slutrapport: Etapp 1 i Tvåhus-området är genomförd

Nu är första etappen genomförd inom Tvåhus-området. Det betyder att större delen av gatan är klar, belysningen finns på plats och all VA-dragning (vatten, avlopp och dagvatten) är klar.

I projektet har kommunen och exploatörerna kommit överens om att etapp två, som är finplaneringen, planeras starta under det tredje kvartalet år 2023. Med finplanering menas trottoarer, torgytor, översta lagret på gatan med mera.

Läs mer i nyheten

2 juni 2021
Tvåhus-projektet etapp1 övergår till bostadsområde

Tvåhus-projektet, som är vår benämning för detaljplanen, etapp 1 går mot sitt slut och bostadsområdet växer fram. Vår entreprenör som anlagt vägar, belysning, vatten- och avloppsledningar är snart färdig med första etappen.

Tvåhus-projektet, etapp 1 är snart färdigt för vår del. Projektet har varit komplext i många delar men med ett bra samarbete med vår entrepenör NCC har tidplanen hållt och arbetet har utförts som planerat.

Den 9 juni slutbesiktas delar av arbetet som utförts på allmän platsmark. Etapp 2 som består av finplanering startar när bostadsområdet är i stort sett färdigbyggd.

26 oktober 2020
Håtunavägen farbar för fordonstrafik

Från måndag 26 november är Håtunavägen återigen farbar för fordonstrafik. För tillfället är vägen grusad. Asfaltering sker under vecka 46.

Håtunavägen har varit avstängd på grund av arbete med nya vatten- och avloppsledningar. Nu har vägen öppnats igen.

17 september 2020
Bygglov för flerbostadshus i Tvåhus-området

Ytterligare tre kvarter i det nya Tvåhus-området i Bålsta har fått bygglov.

Klicka på länken för att läsa hela nyheten

15 september 2020
Håtunavägen avstängd för bil- och gångtrafik

På grund av arbete med nya vatten- och avloppsledningar hålls Håtunavägen helt stängd för både biltrafik och gående. Planen är att öppna vägen igen i slutet av oktober. Vi gör vad vi kan för att den ska öppnas så snart som möjligt.

26 augusti 2020
Störning i trafiken på grund av fjärrvärmeläggning till Tvåhus-området

Anläggning av fjärrvärme till Tvåhus-området kommer att påverka trafiken vid Södra Bålstaleden och Stockholmsvägen. Arbetet är planerat att pågå från 26/8-27/11.

26 juni 2020
Arbeten i Tvåhusområdet påverkar trafiken i augusti

I augusti regleras trafiken förbi Skeppsrondellen med trafikljus. Anledningen är att VA-ledningar ska dras om eftersom de ligger på så kallad kvartersmark som ska bebyggas. Gående och cyklister påverkas i september när E.ON drar fjärrvärme i gång- och cykelvägen från Kalmarrondellen till Håtunavägen.

Klicka på länken för att läsa hela nyheten

16 juni 2020
Lilla röda stugan till Väppebyängsrondellen

När Tvåhusområdet börjar bebyggas görs också arbeten vid Skeppsrondellen. Då får den lilla röda stugan ett nytt hem i Väppebyängsrondellen.

Klicka på länken för att läsa hela nyheten

7 maj 2020
Grävarbeten i Skeppsrondellen inför byggnationer i Tvåhus-området

För att förbereda kommande byggnationer i Tvåhus-området behöver kommunens entreprenör gräva i Skeppsrondellen. Det är nya vatten- och avloppsledningar från Håtunavägen som ska kopplas ihop med en av de större ledningarna. Arbetet görs i sommar/höst.

Klicka på länken för att läsa hela nyheten

16 mars 2020
Rapport från Tvåhus-projektet

Projekteringen* av Tvåhusområdet är i full gång under våren. Här kan du läsa en kort rapport om det senaste från projektet.

Klicka på länken för att läsa hela nyheten

3 december 2019
Uppdatering från Tvåhus-projektet

Inom Tvåhus-projektet upphandlar NCC just nu det företag som ska projektera gator, torg, VA och belysning i det nya området.

Klicka på länken för att läsa hela nyheten

3 september 2019
Senaste nytt från Tvåhus-projektet

Arbetet med Tvåhus-projektet går vidare. Här kommer en kort lägesrapport och information om vad som händer senare under hösten.

Klicka på länken för att läsa hela nyheten

17 april 2019
Nu startar arbetet med Tvåhus-området

Detaljplanen för Tvåhus (Väppeby 7:18 med flera) vann laga kraft den 8 mars. Nu sammanställs en tidplan för det arbete som ska göras för att förverkliga planerna på bland annat bostadsbebyggelse.

Klicka på länken för att läsa hela nyheten

Sidansvarig:

Klicka för support
Stäng supportfönster