Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Tvåhus-området

Kommunens entreprenör NCC anlägger vägar, torg, VA och belysning i området. Olika byggherrar, som ska bygga bostäder, har fått bygglov för vissa av fastigheterna. För vissa fastigheter har rivningslov och förberedande marklovsarbet beviljats.

Detaljplanen gör ny bostadsbebyggelse möjlig, liksom viss verksamhet i bottenvåningarna, som handel och kontor. Den karaktär som eftersträvas för området är småstad med varierande kvarter, hustyper, hushöjder, lägenhetsstorlekar och färgsättning. Totalt gör detaljplanen det möjligt att bygga omkring 500 lägenheter.

17 september 2020
Bygglov för flerbostadshus i Tvåhus-området

Ytterligare tre kvarter i det nya Tvåhus-området i Bålsta har fått bygglov.

Klicka på länken för att läsa hela nyheten

15 september 2020
Håtunavägen avstängd för bil- och gångtrafik

På grund av arbete med nya vatten- och avloppsledningar hålls Håtunavägen helt stängd för både biltrafik och gående. Planen är att öppna vägen igen i slutet av oktober. Vi gör vad vi kan för att den ska öppnas så snart som möjligt.

Klicka på länken för att läsa hela nyheten

26 augusti 2020
Störning i trafiken på grund av fjärrvärmeläggning till Tvåhus-området

Anläggning av fjärrvärme till Tvåhus-området kommer att påverka trafiken vid Södra Bålstaleden och Stockholmsvägen. Arbetet är planerat att pågå från 26/8-27/11.

Klicka på länken för att läsa hela nyheten

26 juni 2020
Arbeten i Tvåhusområdet påverkar trafiken i augusti

I augusti regleras trafiken förbi Skeppsrondellen med trafikljus. Anledningen är att VA-ledningar ska dras om eftersom de ligger på så kallad kvartersmark som ska bebyggas. Gående och cyklister påverkas i september när E.ON drar fjärrvärme i gång- och cykelvägen från Kalmarrondellen till Håtunavägen.

Klicka på länken för att läsa hela nyheten

16 juni 2020
Lilla röda stugan till Väppebyängsrondellen

När Tvåhusområdet börjar bebyggas görs också arbeten vid Skeppsrondellen. Då får den lilla röda stugan ett nytt hem i Väppebyängsrondellen.

Klicka på länken för att läsa hela nyheten

7 maj 2020
Grävarbeten i Skeppsrondellen inför byggnationer i Tvåhus-området

För att förbereda kommande byggnationer i Tvåhus-området behöver kommunens entreprenör gräva i Skeppsrondellen. Det är nya vatten- och avloppsledningar från Håtunavägen som ska kopplas ihop med en av de större ledningarna. Arbetet görs i sommar/höst.

Klicka på länken för att läsa hela nyheten

16 mars 2020
Rapport från Tvåhus-projektet

Projekteringen* av Tvåhusområdet är i full gång under våren. Här kan du läsa en kort rapport om det senaste från projektet.

Klicka på länken för att läsa hela nyheten

3 december 2019
Uppdatering från Tvåhus-projektet

Inom Tvåhus-projektet upphandlar NCC just nu det företag som ska projektera gator, torg, VA och belysning i det nya området.

Klicka på länken för att läsa hela nyheten

3 september 2019
Senaste nytt från Tvåhus-projektet

Arbetet med Tvåhus-projektet går vidare. Här kommer en kort lägesrapport och information om vad som händer senare under hösten.

Klicka på länken för att läsa hela nyheten

17 april 2019
Nu startar arbetet med Tvåhus-området

Detaljplanen för Tvåhus (Väppeby 7:18 med flera) vann laga kraft den 8 mars. Nu sammanställs en tidplan för det arbete som ska göras för att förverkliga planerna på bland annat bostadsbebyggelse.

Klicka på länken för att läsa hela nyheten

Sidansvarig: Åsa Söder

2020-09-17

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster