Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Slutrapport: Etapp 1 i Tvåhus-området är genomförd

Från Vänster: Jonas Gustafsson NCC, Lars Åhlander Håbo kommun, Jimmie Steibert Håbo kommun och Rickard Edenvin NCC.

Nu är första etappen genomförd inom Tvåhus-området. Det betyder att större delen av gatan är klar, belysningen finns på plats och all VA-dragning (vatten, avlopp och dagvatten) är klar. I projektet har kommunen och exploatörerna kommit överens om att etapp två, som är finplaneringen, planeras starta under det tredje kvartalet år 2023. Med finplanering menas trottoarer, torgytor, översta lagret på gatan med mera.

Teamsmöten för planering och avstämning under coronapandemin

Att coronapandemin existerar har även visat sig i projektet. Hela projekteringen, förutom det första mötet, har genomförts via Teams (datoruppkopplingar). Alla byggmöten har genomförts digitalt. Även förseningar av material har förekommit med anledning av pandemin.

I början var det svårt men vi lärde oss att samarbeta via Teams relativt snabbt, säger Lill Gusén Hammar, projektledare på Håbo kommun.

Fastställandet snabbare än satt tidplan

En godkänd besiktning genomfördes den 9 juni 2021 och området öppnades den 8 juli 2021.

Det har varit ett komplext projekt. Samarbetet med exploatörerna har fungerat bra och därför hade kommunen möjlighet att färdigställa projektet lite före tidplanen, säger Lill Gusén Hammar.

Området kommer att vara öppet fram till etapp två startar. Då kommer delar återigen att stängas av för att området ska färdigställas.

Inga personskador under entreprenaden

I projektet har NCC varit entreprenör åt Håbo kommun och i projektet har det arbetats aktivt med skadefria dagar ur ett arbetsmiljöperspektiv på arbetsplatsen.

Skadefria dagar innebär att ingen anställd behöver sjukskriva sig på grund av skador som uppkommit under arbetet. I detta projekt lyckades NCC klara 200 skadefria dagar, vilket är hela etapp ett. Det vill säga inga personskador under hela entreprenaden, säger Lill Gusén Hammar.

Samarbetsprojekt - partnering med mycket bra resultat

Entreprenaden är genomförd som ett samarbetsprojekt som inom byggbranschen kallas för partnering. Det innebär bland annat att det finns ett mycket tätare samarbete än i vanliga projekt. Hur samarbetet har gått mäts via en PPI-mätning (partnering prerformance index) där samtliga inom projektet, det vill säga delaktiga tjänstepersoner från kommunen, NCC:s personal, underentreprenörer och samarbetspartners, deltar och svarar på en enkät.

Mätningen visar på ett resultat på 9,2 poäng av 10 möjliga. Det är ett mycket bra resultat och pekar på att projektet har gått bra och alla delaktiga har varit nöjda, säger Lill Gusén Hammar.

Projektet har dessutom arbetat med Håbo kommuns miljödiplomering för en hållbar arbetsplats för större mark- och anläggningsentreprenader.

Projektet har fokuserat på hanteringen av byggmassor och det har varit positivt både för projektets ekonomi men också för att minimera transporterna till och från Tvåhus-området, något som har varit bra ur ett miljöperspektiv, säger Lill Gusén Hammar.

Stort tack

Vi vill rikta ett stort tack till alla för ett bra samarbete, säger Lill Gusén Hammar

Det här är Tvåhus-området

Tvåhusområdet är ett nytt bostadsområde som växer fram centralt i Bålsta med gångavstånd till kollektivtrafik och detaljhandel. Bostäderna som växer fram är med varierande kvarter och hustyper.

Läs mer om Tvåhus-området

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster