Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Rapport från Tvåhus-projektet

Projekteringen* av Tvåhusområdet är i full gång under våren. Här kan du läsa en kort rapport om det senaste från projektet.

Just nu gör kommunen en tidplan för utbyggnaden av de allmänna anläggningarna, det vill säga vägar, torg, VA och belysning. Tidplanen ska lämnas över till exploatörerna när den är klar.

En så kallad invasiv växt, som heter parkslide, växer på delar av ytorna där kommunen ska exploatera och göra allmänna anläggningar. Jordmassorna där denna växer behöver hanteras separat för att garantera att den försvinner helt och inte sprider sig till andra områden.

Detta har hänt den senaste tiden:

  • Kommunen har köpt in den del av marken från kyrkan och en del av marken från Lyssna och njut som behövs för de allmänna anläggningarna.
  • Exploatörernas lantmäteriförättning är klar. Det betyder att Lantmäteriet har beslutat var tomtgränserna ska gå och fastigheterna är nu anpassade till de allmänna anläggningarna kommunen ska utföra det vill säga gator, gångstråk och torg.
  • Vi är i slutskedet av den lantmäteriförättning som kommunen bedriver.
  • Trafikverket har förstärkt bullerplanket till järnvägen.

*Projektering innebär att man tar fram ritningar med höjder och andra tekniska specifikationer tillsammans med en beskrivning som sedan används av entreprenören när arbetet utförs.

Tidigare nyhet om Tvåhus-projektet

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster