Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Äldreboende Åsleden

En äldre person och en sköterska som kramar varandras hand

Mostphotos.com

Behovet av platser på äldreboende är stort och ökande i vår växande kommun och det är kommunens ansvar att skapa nya platser för att möta behovet. På adress Åsleden 20 planerades ett äldreboende som omfattade 40 boendeplatser fördelat på fyra avdelningar. I planen ingick att äldreboendet skulle ägas och drivas av Håbo kommun. Projektet äldreboende Åsen har vid kommunfullmäktiges sammanträde 11 december 2023 beslutats att projektet ska avslutas. Innehållet nedan beskriver den process som nu är avslutad.

Tider

Arbete med att planera och projektera äldreboendet pågår. Tider gällande eventuell byggstart och färdigställande är osäkert i dagsläget.

Boende och planerad utformning av byggnaden

Äldreboendet planeras ha inriktning mot sjukdom kopplad till demens och planeringen för byggnaden anpassas efter det.

Närmast den planerade parkeringen, som vätter mot Åsleden, kommer en entrébyggnad att ligga. Denna byggnad är i två plan och ligger i souterräng och tar på så sätt upp den nivåskillnad som finns på den aktuella tomten. Entrébyggnaden planeras innehålla reception, personalutrymmen, café, gästlägenhet, städutrymmen, teknikutrymmen med mera.

Från entrén planeras en central kommunikationsgata inomhus, som leder till de olika avdelningarna. Avdelningarna kommer att vara grupperade parvis med gemensamma utrymmen för kök, tvätt och dylikt för att optimera och underlätta en effektiv bemanning. Varje avdelning har egna gemensamma utrymmen som samlingsrum och matplats.

Ett antal innergårdar planeras för att möjliggöra utomhusvistelse och aktiviteter i en säker miljö. Samtliga avdelningar ska vara möjliga att avgränsa vid behov.

Frågor och svar - Äldreboende Åsleden 20

Kommunfullmäktige har beslutat att bygga ett nytt äldreboende på Åsleden 20. Äldreboendet ska omfatta fyra avdelningar á 10 boendelägenheter, det vill säga totalt 40 lägenheter.

Beslut att bygga ett nytt äldreboende på Åsleden fattades i kommunfullmäktige 2021-02-22.

Behovet av platser på äldreboende inom kommunen är stort och ökande. Det är kommunens ansvar att tillhandahålla platser efter kommuninvånarnas behov.

Inför beslutet att bygga ett äldreboende på Åsleden 20 utvärderades ett antal möjliga tomter. Tomten på Åsleden bedömdes vara den sammantaget bäst lämpade.

Det kommer att byggas parkeringsplatser vid entrén till äldreboendet på Åsleden 20. Antalet parkeringsplatser anpassas så att det räcker väl för såväl personal, anhöriga, gäster och leveranser.

Beslutad investeringsbudget för det nya äldreboendet på Åsleden 20 är 121 miljoner kronor.

Ja, äldreboendet på Åsleden 20 kommer alltid att vara bemannat, dygnet runt, alla dagar året om.

Äldreboendet på Åsleden 20 kommer att variera mellan en och två våningar. Den entrébyggnad som kommer att ligga närmast Åsleden är planerad att ha två våningar. Entrébyggnaden kommer att ligga i souterräng för att på så sätt ta upp den nivåskillnad som finns på den aktuella tomten.

Äldreboendets boendedel med samtliga boendelägenheter kommer att ha en våning. Centralt över boendedelens gemensamma utrymmen blir det två våningar för att få plats med teknikutrymme såsom till exempel fläktrum.

Den befintliga byggnad som i dagsläget finns på Åsleden 20 är en tidigare gemensamhetslokal. Huset ägs sedan en tid tillbaka av kommunen. När byggandet av ett nytt äldreboende påbörjas kommer den befintliga bygganden att rivas för att ge plats åt det nya äldreboendet.

Det kommer att bli en separat in- och utfart till Åsleden. På så sätt skapas säker trafik och på- och avlastning från och till Åsleden. De fåtal större fordon i form av sophämtning, mattransporter och liknande kommer att kunna angöra utan behov av backning.

Sidansvarig:

Klicka för support
Stäng supportfönster