Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Förskoleteamet sprider kunskap och trygghet i Håbos förskolor

Förskoleteamet är en del av Håbo kommuns centrala barn- och elevhälsa. Här arbetar erfarna specialpedagoger, förskolecoacher och en IKT-pedagog. Teamet stöttar både stora och små i förskolorna genom att utbilda personal, stödja grupper och enskilda barn.

När förskoleteamet arbetar står behoven i centrum och fokus ligger på förebyggande och hälsofrämjande arbete. Irina Karppinen som jobbar som specialpedagog berättar:

– Vi träffar personal i förskolorna regelbundet och teamet finns tillgängliga för dem. Det gör att olika pedagogiska dilemman fångas upp tidigt. Vi har möten där både pedagoger och rektorer är med. På så sätt behöver inte rektorerna göra formella ansökningar om särskilt stöd och vi undviker onödig väntetid.

”Vi ger barnen bättre förutsättningar att utvecklas till sina bästa jag”

Tillsammans med pedagoger och rektorer identifieras utmaningar och de bestämmer vad för insatser som behöver göras. Det kan handla om att handleda, observera eller utbilda. Personal har exemplevis nyligen utbildats i lågaffektivt bemötande, tydliggörande pedagogik och Widgit online. Det kan också handla om att inspirera, hålla coachande samtal och stötta pedagoger med struktur. De sprider kunskap, skapar trygghet och barnen får bättre förutsättningar att utvecklas.

– För att nå så många barn som möjligt försöker vi alltid arbeta på gruppnivå, även om insatserna ofta är kopplade till specifika barn. Vi vill skapa lärmiljöer och undervisning som fungerar för hela barngruppen. Ibland räcker det att vi gör en punktinsats. bland krävs det flera besök under en längre tid för att vi ska uppnå goda resultat, säger Irina.

Förskoleteamets syfte är att:

  • åtgärda, förebygga och arbeta hälsofrämjande
  • arbeta med barnhälsa på ett strukturerat sätt
  • ge verksamhetsnära stöd
  • utbilda om grunder i förskolan, inom pedagogik, lågaffektivt bemötande, anknytning och Widgit Online
  • samarbeta med pedagoger och rektorer

Förskoleteamet är en del av Barn- och elevhälsan i Håbo kommun.

Sidansvarig: Håbo kommun

 

Klicka för support
Stäng supportfönster