Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Publiceringsdatum:

Gott betyg för framkomlighet i cykelvägnätet

Cykelbana med cykelställ, busshållplats och cyklister

Nu är resultatet klart från årets stora cyklistundersökning Cyklistvelometern, där cyklisterna har fått tycka till om hur det är att cykla i kommunen. Bäst betyg fick vi i kategorin ”framkomlighet i cykelvägnätet”, där vi ligger bättre till än det nationella genomsnittet, men totalt placerade vi oss lite sämre än genomsnittet, på delad 42:a av de 73 små kommuner som deltog.

Cyklistvelometern är en återkommande undersökning och det är andra gången som kommunen deltar. Totalt var det 125 personer som tyckte till och svarade på årets enkät vilket resulterade i goda betyg, men också synpunkter på vad som behöver förbättras för att fler ska cykla i vår kommun! I de flesta frågor ligger vi runt genomsnittet för små kommuner. Förslag på förbättring ligger bland annat inom kategorin ”tillgång till cykelinfrastruktur” och då med fokus utanför centrala delar samt på skyltning och säkra cykelparkeringar.

Mer om cyklistvelometern, årets rapport och hur Håbo kommun arbetar för att vara en bra cykelkommun

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster