Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Dom i Förvaltningsrätten gällande avveckling av Råbydals förskola

På barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 4 oktober 2023 togs beslutet att avveckla Råbydals förskola i Bålsta. Vårdnadshavare valde att pröva beslutet i Förvaltningsrätten i Uppsala. Förvaltningsrätten har utrett målet och fattat beslut om att avslå överklagandet.

Om dom 6489-23, datum 2023-12-20
I motiveringen till beslutet skriver Förvaltningsrätten i Uppsala bland annat att deras bedömning är att Håbo kommun har beaktat barnperspektivet, att utbildningsnämndens beslut inte strider mot Barnkonventionen och att beslutet inte är olagligt enligt 13 kap. 8 § i kommunallagen. Överklagandet ska därför avslås.

Vill du läsa domar?
De flesta handlingar som ingår i domstolarnas verksamhet är allmänna handlingar.
På Sveriges Domstolars webbplats kan du läsa mer.

Beställ domar, beslut eller handlingar - Sveriges Domstolar Länk till annan webbplats.


Till tidigare nyheten:
Råbydals förskola avvecklas - Håbo (habo.se) Länk till annan webbplats.

Sidansvarig: Barn- och utbildningsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster