Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Arbetet med nya vatten- och avloppsledningar fortsätter

Karta Etapp 2 och 3 Båt

Vi förstärker och anlägger nya vatten- och avoppsledningar för ett nytt huvudledningsnät i Bålsta. Projektet går nu in i en ny fas efter att ha avslutat arbetet längs sträckan mellan Skeppsrondellen och Kalmarrodellen. I slutet av augusti börjar vi förbereda för fortsatt arbete söder om Kalmarleden.

Håbo utvecklas med företag som etablerar sig, bostäder som växer fram och invånarantalet ökar. Därför förstärker vi med nya vatten- och avloppsledningar för ett uttökat huvudledningsnät. Vi bygger för framtiden för en fortsatt utveckling av kommunen.

De nya vatten- och avloppsledningar anläggs i Bålsta och genomförs succesivt och påverkar därför olika områden. Projektet startade 2021 och beräknas pågå till sommaren 2023.

Kalmarleden

I slutet av augusti börjar vi förebereda med markarbeten för nya vatten- och avloppsledningar vid gång- och cykelvägen söder om Kalmarleden som ansluter mot Alvägen, Pilvägen, Rönnvägen, Häggvägen och Videvägen. Byggstaket monteras och byggvägar anläggs.

I september påbörjas schaktarbetet. Arbetet längs sträckan beräknas pågå fram till våren 2023. Under perioden är området helt avstängt. Genomfarten för gång och cykel är öppen vid Rönnvägen till Sjövägen.

Gröna dalens konstgräsplan

Intill Gröna dalens konstgräsplan anläggs nya vatten- och avloppsledningar. Arbetet beräknas pågå till våren 2023. Arbetet påverkar inte fritidsaktiviteter som är på konstgräsplanen.

Lindegårdsvägen Parkering

Här kommer det förläggas nya spillvatten samt dricksvattenledningar. Med anledning av dessa arbeten kommer halva parkeringen hägnas in och stängas av för allmänheten. Delen av parkeringen som inte hägnas in är fri att använda som vanligt.

Din och andras säkerhet i arbetsområdet

Vi har en spännande arbetsplats som gör både barn och vuxna nyfikna på våra maskiner och arbetet vi utför. Det är många maskiner som rör sig till och från arbetsområdet och inom det inhägnade arbetsområdet finns djupa öppna schakter och upplag med material. Det är därför mycket viktigt att du respekterar det inhägnade arbetsområdet för din egen och vår säkerhet. Det är inte tillåtet att gå innanför staketet.

Sidansvarig:

 

Klicka för support
Stäng supportfönster