Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Färdig gång- och cykelbana längs Stockholmsvägen

I samband med arbetet för nya vatten- och avloppsledningar har gång- och cykelbanan förnyats och Stockholmsvägen har blivit mer trafiksäker både för cyklister, gång- och biltrafikanter. Arbetet är i sitt slutskede och beräknas vara klart under vecka 39. Även busshållsplatserna Kalmarlivs blir färdiga.

Den nya gång- och cykelvägen längs Stockholmsvägen mellan OKQ8 och Kalmarrondellen beräknas bli färdig vecka 39. Under veckan görs de sista justeringarna med smågatssten och kantsten. Vägbanan och gång-och cykelbanan har anpassats för högre trafiksäkerhet genom att bland annat bredda gång-och cykelbanan. Längs sträckan blir det 28 parkeringsplatser. Vägbanan har fortfarande gott om utrymme för två körfält.

Projekt BÅT - Nya vatten- och avloppsledningar

I Bålsta genomför vi flera arbeten med nya vatten- och avloppsledningar (VA-ledningar) dels för att ledningar har blivit gamla och behövs bytas ut och för att vi bygger ut ledningsnätet med nya VA-ledningar. I projekt BÅT anlägger vi nya VA-ledningar som påverkar olika sträckor och områden. Arbetet längs Stockholmsvägen ingår i etapp 1.

Skeppsparken

Skeppsparken ligger i nära anslutning till arbetet för de nya VA-ledningarna och är därför avstängd under pågående arbete. Lekparken, Skeppsparken, ska återställas och delvis förnyas, det arbetet beräknas starta under oktober.

Du hittar mer information om projektet på sidan Projekt BÅT - Nya vatten- och avloppsledningar

Sidansvarig:

 

Klicka för support
Stäng supportfönster