Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Körfält intill Kalmarrondellen flyttas i sidled

Kartbild med markerade ytor där körfält och gång- och-cykelväg tillfälligt blir.

Blå linje visar den tillfälliga gång- och cykelvägen. Den gula och den gröna linjen markerar de tillfälliga körfälten. Det röda visar arbetsområdet.

I början av mars stängs delar av Kalmarrondellen. Alla körfält är öppna, men flyttas något i sidled. Gång- och cykelvägen stängs av och leds om under pågående arbete. Arbetet delas in i två skeden. I skede ett leds körfälten intill Kalmarrondellen mot Kalmarsand tillfälligt förbi arbetsplatsen. I skede två leds också körfälten på Södra Bålstaleden tillfälligt förbi.

BÅT-projektet som utvecklar ledningsnätet för vatten- och avloppsledningar arbetar vidare med nya ledningar i Bålsta tätort. Projektet befinner sig nu bland annat intill Kalmarleden och ska vidare över Stockholmsvägen för att fortsätta längs Södra Bålstaleden.

Körfälten intill Kalmarrondellen- skede ett

I början av mars flyttas en kort sträcka av körfälten intill Kalmarrondellen mot Kalmarsand några meter i sidled till en tillfällig väg. Körfälten i båda riktningar kommer vara öppna för trafik. Den tillfälliga vägen använder delar av gång- och cykelbanan och kommer därför vara avstängd och ledas om under pågående arbete.

Körfälten längs Södra Bålstaleden- skede två

Från slutet av mars stängs körfältet från Kalmarrondellen mot Södra Bålstaleden i riktning mot E18. Istället delas ett av körfälten till två körfält för trafik i båda ritkningar. Därmed är körfälten öppna i båda riktningar men med lägre hastighet.

Blå linje visar den tillfälliga gång- och cykelvägen. Den gula och den gröna linjen markerar de tillfälliga körfälten. Det röda visar arbetsområdet.

Tillfällig gång- och cykelväg

Gång- och cykelvägen längs Stockholmsvägen vid Kalmarrondellen stängs i samband med nya vatten- och avloppsledningar. Den tillfälliga gång-och cykelvägen leds om genom skogen mot Lillsjörännan. Vägen kommer att ha belysning.

Sidansvarig:

 

Klicka för support
Stäng supportfönster