Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Nu drar vi i gång tillsynen av enskilda avlopp

Bild på enskilt avlopp

Bild från mostphotos

Under våren påbörjar Miljöavdelningen i Håbo kommun tillsyn av enskilda avlopp i kommunen. Det gör vi bland annat för att höja kunskapen om vad som krävs av dagens avlopp för att vår miljö ska må bra. Innan tillsyn påbörjas skickas ett informationsbrev ut till berörda fastighetsägare. I första hand ligger fokus på äldre infiltrationer och markbäddar för att så småningom innefatta samtliga avloppsanläggningar.

I Håbo kommun görs tillsyn av enskilda avlopp för att se till att kommunens enskilda avlopp klarar dagens miljö- och hälsoskyddskrav och för att du som fastighetsägare ska känna dig trygg i att du har tillräcklig kunskap om din avloppsanläggning. Utsläpp av avloppsvatten påverkar den ekologiska statusen i sjöar och vattendrag, vilket kan försämra miljön för både djur och växter, men även vårt dricksvatten. Med tillsyn och kunskap ökar vi möjligheten att djur, natur och människor ska må bra nu och i framtiden och att vi når våra nationella mål för miljön.

I Håbo kommun finns cirka 700 fastigheter med enskilt avlopp. Under vårens tillsyn fokuserar vi i första hand på fastigheter med äldre infiltrationer och markbäddar. I ett senare skede innefattar tillsynen samtliga avloppsanläggningar.

Nationella mål för miljön

Sverige har 16 nationella miljökvalitetsmål varav tre mål påverkas direkt av små avlopp:

  • Ingen övergödning
  • Levande sjöar och vattendrag
  • Grundvatten av god kvalitet

En åtgärd för att bidra till att uppnå miljökvalitetsmålen är att bedriva tillsyn av små avloppsanläggningar.

För dig som har ett enskilt avlopp

Före inspektionsbesöket

Ungefär en månad innan den planerade inspektionen får du ett informationsbrev från miljöavdelningen. Brevet innehåller datum och en ungefärlig tid för inspektionen, men även informationsmaterial för egen bedömning av ditt avlopp. I brevet ber vi dig ta ställning om du vill döma ut din avloppsanläggning och därmed avstå från inspektionsbesöket. Dömer du ut din anläggning får du en mindre tillsynsavgift än om vi kommer ut och inspekterar.

Det är inget krav men vi ser gärna att du deltar vid inspektionsbesöket. Det är ett bra tillfälle för frågor och rådgivning. Ta gärna kontakt med oss om datumet vi har bokat inte passar, vi ordnar gärna ett annat tillfälle.

Inspektionsrapport och kostnad

Efter besöket får du en inspektionsrapport där vi redogör för våra iakttagelser vid inspektionen. Vi gör också en bedömning om din anläggning fungerar korrekt, behöver åtgärdas eller måste beläggas med ett utsläppsförbud. En full tillsynsavgift för den tiden vi har lagt ner på din anläggning tas ut.

Syfte

Syftet med vår tillsyn är att se till att kommunens enskilda avlopp klarar dagens miljö- och hälsoskyddskrav och att du som fastighetsägare har tillräcklig kunskap om din avloppsanläggning. Det är alltid du som fastighetsägare som har ansvaret att se till att din avloppsanläggning klarar kraven.

Utsläpp av avloppsvatten påverkar den ekologiska statusen i sjöar och vattendrag, vilket kan försämra miljön för både djur och växter. Utsläppen kan även påverka människors hälsa genom en sämre kvalitet på dricksvatten och större risk för smittor vid badplatser.

Har du frågor, kontakta miljoavdelningen@habo.se

Ytterligare information

För ytterligare information se vår hemsidaÖppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats..

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster