Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Digitala vattenmätare på gång

Digital vattenmätare

Här berättar Janne Lindström på kommunens VA-avdelning om arbetet med att läsa av och byta ut vattenmätare.

Varje fastighet ska ha en vattenmätare som mäter vattenförbrukningen. Kommunens VA-avdelning tillhandahåller vattenmätare till alla abonnenter och ansvarar för flytt, byte och service av vattenmätaren. Abonnenterna ansvarar själva för mätarplatsen och att den är tillgänglig för VA-avdelningens personal.

Vattenmätaren visar hur mycket vatten du använder i fastigheten. Du ansvarar för att läsa av din vattenmätare en gång per år. Vi skickar en påminnelse när det är dags. Avläsningen säkerställer att du betalar för rätt vattenförbrukning, varken för mycket eller för lite.

Under sommaren har jag gått igenom en avvikelselista, där avläsningskorten av olika anledningar inte har registrerats i systemen som de ska, eller där fastighetsägaren har angett en för hög vattenförbrukning - ibland läser man av fel siffror av misstag, säger Janne Lindström. Jag har kontaktat de berörda abonnenterna via telefon eller genom ett besök. Vi som jobbar på VA-avdelningen legitimerar oss alltid vid kundbesök så att du kan vara säker på att vi kommer från kommunen.

Byte av vattenmätare

Ungefär vart femte eller vart tionde år, beroende på vilken mätare du har, byter VA-avdelningen ut vattenmätaren i din fastighet. Hur ofta mätarna ska bytas styrs av lagstiftning och görs för att vi ska vara säkra på att vattenmätaren fungerar som den ska och att ni inte blir debiterade för mycket. Vattenmätarna ska alltid bytas av VA-avdelningens egen personal.

När det är dags att byta vattenmätare informeras du som abonnent. Den befintliga vattenmätaren tas ner och byts mot en ny som är testad. Den gamla vattenmätaren skickas in för kontroll och sätts sedan upp hos en annan abonnent om den fortfarande fungerar som den ska.

För att underlätta bytet och minska risken för läckage är det viktigt att platsen som vattenmätaren sitter på är utformad enligt VA-avdelningens krav och är tillgänglig.

Arbetet med att byta ut vattenmätare är något vi ständigt håller på med. När en mätare ska bytas avgörs av när den sattes upp, så det är olika för olika fastigheter. Vi byter ut ungefär 800 mätare per år.

Nya digitala mätare installeras

Just nu åker jag runt till förskolor och företag och byter ut de gamla vattenmätarna till digitala, berättar Janne Lindström. På sikt ska alla gamla vattenmätare i hela kommunen bytas ut. När de digitala mätarna är på plats behöver inga manuella avläsningar lämnas in till kommunen längre, de kommer i stället in automatiskt.

Vi kommer att berätta mer om de nya, digitala vattenmätarna senare i höst.

Lagar och regler kring vattemätare

Grundläggande bestämmelser om mätning av vattenförbrukning i en fastighet finns i lagen om allmänna vattentjänster. Detaljerade bestämmelser om vattenmätare finns i SWEDAC:s föreskrifter.

Grundprinciperna för hur en VA-huvudman tar betalt för sina vattentjänster finns i lagen om allmänna vattentjänster.

Här kan du läsa mer om kommunens vatten- och avloppsverksamhet

På Svenskt Vattens webbplats finns bland annat statistik om gällande förbrukningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster