Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Gång- och cykelväg stängs av vid Logistik Bålsta och avverkning startar

Inom Logistik Bålsta pågår just nu många typer av arbeten för att förbereda för kommande etableringar av företag i området. Inom en vecka startar avverkning av skog i kvarter 4 och byggtrafik behöver korsa en gång- och cykelväg för att kunna vända.

Gång- och cykelväg stängs 1 oktober

Inom en vecka börjar byggtrafik korsa gång- och cykelvägen utanför Benders.

Fram till den sista september kan du fortsätta använda gång- och cykelvägen, men du behöver vara extra försiktig och se upp för korsande trafik. Skyltar sätts upp med information till gångtrafikanter och cyklister.

Från den 1 oktober stängs gång- och cykelvägen som går längs med Benders fastighet fram till Verkstadsvägen av permanent. Vi förstår att det kan skapa besvär för dig som brukar använda gång- och cykelvägen, men det är nödvändigt att stänga den på grund av utvecklingen i området.

Kommunen planerar för en ny gång- och cykelväg som kommer att ersätta den som stängs av.

Skogsavverkning inför markarbete

Någon av de närmaste dagarna börjar kommunen avverka skog inom den del av Logistik Bålsta som kallas kvarter 4. Avverkningen börjar vid Benders järnvägsspår och görs för att förbereda inför kommande markarbeten.

Arbete med detaljplaner

Kommunens plan- och exploateringsavdelning har nyligen inlett arbetet med att ta fram en detaljplan för kvarter 2. För kvarter 5 och 6 pågår planarbetet sedan tidigare.

Ny våtmark för dagvatten

Söder om kvarter 4, på åkermarken norr om Skörbyleden, ska en våtmark anläggas för att ta hand om så kallat dagvatten från Logistik Bålsta. Våtmarken ska hantera det regnvatten som faller på Logistik Bålsta-området när marken har bebyggts och hårdgjorts.

Tanken är att påbörja arbetet nästa år. Även diken och trummor ska rensas hela vägen ner till Mälaren för att avrinningen ska fungera så bra som möjligt.

Här kan du läsa mer om Logistik Bålsta

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster