Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Markanvisningsavtal godkändes av kommunstyrelsen

På kommunstyrelsens sammanträde den 21 oktober godkändes markanvisningsavtalet för området kvarter 5 och 6, del av fastigheten Lundby 2:1, Björnbro.

NSF IV Sweden Advisory AB etablerar sig i kvarter 5 och 6 i Logistik Bålsta

Håbo kommun markanvisar kvarter 5 och 6 del av fastigheten Lundby 2:1, Björnbro till NSF IV Sweden Advisory AB för att exploatören ska kunna uppföra lager, industri och kontorsändamål.

Kommunen arbetar också med framtagande av detaljplan för området kvarter 5 och 6. Detaljplanen förväntas vara antagen under 2020 och inom kort kommer detaljplanen att skickas ut på samråd. Det beslutade kommunstyrelsen under sammanträdet. Mer information om samrådet kommer att publiceras på håbo.se

Klicka här för att läsa mer om Logistik Bålsta.

Det här betyder markanvisning

Markanvisning innebär en ensamrätt att förhandla med kommunen om exploatering och förvärv av området. Markanvisningsavtalets giltighet förutsätter att kommunstyrelsen godkänner den slutgiltiga utformningen.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster