Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Ta chansen att lära dig mer om FN:s globala mål om hållbar utveckling

Är du nyfiken på FN:s globala mål för hållbar utveckling? Ta chansen att öka din kunskap genom en webbutbildning. Du är viktig i arbetet med att uppfylla målen.

I september 2015 antog FN:s generalförsamling resolutionen Agenda 2030 för hållbar utveckling. Agendan innehåller 17 mål och 169 delmål som i Sverige kallas de globala målen.

De globala målen utgör en plan för hur vi tillsammans kan göra världen bättre för alla människor. Din hjälp behövs för att målen ska bli verklighet.

Några av målen handlar om rent vatten och sanitet, hälsa och välbefinnande, hållbar energi för alla samt hållbar konsumtion och produktion.

Välkommen att göra Glokala Sveriges webbutbildning

FN erbjuder en webbaserad utbildning som vi alla kan gå – via Glokala Sveriges webbplats.

Först behöver du registrera dig som deltagare. Sedan kan du logga ut och in så många gånger du vill och göra utbildningens olika delar i etapper när det passar dig.

Det betyder att du till exempel kan gå igenom ett eller ett par mål och sedan fortsätta en annan dag. Du behöver inte gå igenom alla mål på en gång och du behöver inte ta dem i nummerordning.

Varje del tar cirka 5-10 minuter och avslutas med ett litet quiz.

Utbildningen börjar med en introduktion där du kan titta på en kort film om de globala målen.

Här hittar du webbutbildningen som lär dig mer om de globala målen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utställning i Bålsta Centrum – gör en del av utbildningen tillsammans

Den 12 november klockan 13.00-16.30 och den 21 november klockan 13.00-16.30 finns kommunens miljöstrateg Anna Atterlöf på plats i Bålsta Centrum. Hon visar FN:s utställning om de globala målen och svarar på frågor.

Titta gärna förbi så kan du gå igenom några av målen i utbildningen tillsammans med Anna.

17 globala mål i Agenda 2030

Agenda 2030 innebär att alla medlemsländer i FN har gått samman för att tillsammans uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030.

De globala målen syftar till att:

  • utrota fattigdom och hunger
  • förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla
  • uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor
  • säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.

Flera av målen är beroende och direkt kopplade till varandra, vilket innebär att framgång för ett av målen ger positiva effekter på andra mål.

Agenda 2030 gäller för alla människor och länder. Arbetet för att nå målen är något vi behöver göra tillsammans.

Här kan du läsa mer om Agenda 2030/globala målen och Glokala Sverige

Hållbarhetslöften

Håbo kommunens miljöstrategi

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster