Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

 Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Kort rapport från kommunens arbete i Logistik Bålsta

Tågövergång i Logistik Bålsta-området

Inom Logistik Bålsta pågår många typer av arbeten för att förbereda för kommande etableringar av företag i området. En del av arbetet utförs av kommunen.

Vecka 49 asfalteras första halvan av den huvudgata som kommunen anlägger in i området. Det kommer att underlätta för transporter in till den del av Logistik Bålsta som kallas kvarter 3.

Ny järnvägsövergång snart färdig

Kommunen håller också på att färdigställa den nya järnvägsövergången i området. I arbetet ingår kontakter med Transportstyrelsen och Trafikverket som ska godkänna övergången innan den får börja användas.

Arbetet med ny gångbana startar i vinter

Som vi har berättat om tidigare bygger kommunen en ny gångbana mellan Skörby bostadsområde (Kalkstensvägen) och den blivande förlängningen av Björnängsvägen.

Arbetet startar i vinter och förväntas vara klart under våren/sommaren 2020.

Våtmark börjar anläggas 2020

Kommunen projekterar också en våtmark på Balders hage, åkermarken norr om Skörbyleden. Våtmarken anläggs för att i första hand fördröja vatten vid hög nederbörd eller snösmältning för att minska risken för översvämning nedströms.

Våtmarken kommer också fungera som ett reningssteg för det vatten som passerar. Dessutom tillför den en ny vattenmiljö i området, vilket är positivt för biologisk mångfald, liksom att området kring våtmarken kommer att utformas så att det möjliggör för rekreation. Tanken är att arbetet ska börja 2020.

Nedströms våtmarken tittar vi även på vilka åtgärder som kan behöva göras längs med Bistaån som mynnar i Mälaren, dels för att få ett jämnt flöde, dels för att se hur vi kan minska mängden näring som förs med vattnet ut i Mälaren.

Detaljplan snart på samråd

Detaljplanen för kvarter 5 och 6 kommer att gå ut på samråd inom kort.

Här kan du läsa mer om Logistik Bålsta

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster