Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Kommunen samverkar med E.ON om elförsörjningen

Kapacitetsbrist i elnätet är en fråga som blivit allt mer aktuell. Kommunen och elbolaget E.ON, som har hand om det lokala elnätet i Håbo, jobbar tillsammans med utmaningen för att hitta lösningar i kommunen.

Det senaste mötet mellan kommunen och E.ON handlade om kommande elbehov i Bålsta mot bakgrund av nya bostadsområden och etableringar av företag.

Vid mötet diskuterades läget kring kapacitetsfrågan i kommunen, översiktsplanen och relevanta detaljplaner, E.ON:s planer för fjärrvärme och elnät, och samverkan kring planarbetet, tillstånd, utförande med mera.

Kapacitetsbrist i elnätet – en utmaning som kräver samarbete

Kanske har du hört eller läst att det pratas om problem med elförsörjningen? Det är inte elproduktionen som är för liten, utan problemet handlar om att kapaciteten i Sveriges elnät på sina ställen inte är tillräcklig. Det är helt enkelt fullt i elnätet och bildas ”flaskhalsar”, särskilt i anslutning till större städer och regioner. Problemet blir som värst när det är många som behöver mycket el samtidigt, som under kalla dagar på vintern.

De ingenjörer som byggde och utvecklade vårt elnät kunde inte förutse och planera för att vi idag skulle tanka våra fordon med el, susa omkring på elscootrar och koppla upp alla möjliga prylar mot Internet. För att möta nutidens och framtidens krav behöver elnäten byggas ut och förnyas vilket de olika aktörerna gör och har planer för. Svenska Kraftnät bygger ut stamnätet samtidigt som Vattenfall bygger ut regionnätet och E.ON förstärker lokalnätet. Men även andra insatser, exempelvis hållbara innovationer, behövs för att lösa och avhjälpa kapacitetsbristen på lång sikt.

Tidigare nyhet om den nya elförbindelse som ska anläggas mellan Enköping och Sollentuna för att förstärka stamnätet

”Ny elledning planeras för ett starkare stamnät”

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster